Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-06-02

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała: Sezon na ogródki letnie od kwietnia

2022-03-09 10:25:00 SN 9623


Sezon na ogródki letnie pod gołym niebem rozpocznie się w kwietniu!

foto: Magdalena Stekla-Adamczyk

Przetarg odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin, który znajduje się na stronie internetowej MZD: www.mzd.bielsko.pl. W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży, spełniający warunki regulaminu przetargu.


R E K L A M A 


W tym roku właściciel ogródka gastronomicznego zobowiązany będzie do:
ustawienia parasola w kolorze beżowym, oznaczonym wg karty kolorów jako RAL nr 1001, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości umieszczenia niewielkiego znaku firmowego na lambrekinie parasola;
wyznaczenia granic poszczególnego ogródka gastronomicznego (modułu) za pomocą ażurowych płotków o maks. wysokości 90 cm (niemocowanych trwale do podłoża);
do ozdobienia ogródka gastronomicznego kwiatami w donicach, które dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Rośliny zostaną przekazane protokolarnie dzierżawcy z uwzględnieniem szczegółowej liczby poszczególnych gatunków i odmian. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała pielęgnacja roślin, a w szczególności: podlewanie, w miarę potrzeb w okresie suszy co najmniej dwukrotnie (wcześnie rano oraz w godzinach wieczornych), nawożenie nawozem typu Florovit lub równoważne (codzienne), pozostałe zabiegi pielęgnacyjne – m.in. plewienie, likwidacja uszkodzonych pędów, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, przycinanie roślin w celu poprawy estetyki kompozycji, dosadzanie roślin (w miejsce zniszczonych, uszkodzonych, itp.), zabiegi ochronne przed chorobami i szkodnikami, porządkowanie donic (mycie, usuwanie śmieci i niedopałków papierosów), przygotowanie waz i donic do okresu zimowego, wykonywanie prac porządkowych wokół waz i donic z kwiatami.

Dzierżawca odpowiada za prawidłową kondycję roślin w okresie ich wegetacji to jest od 1 kwietnia do 30 września każdego roku. W przypadku stwierdzenia przez osoby nadzorujące z ramienia urzędu zamierania, złej kondycji lub braku roślin (niezależnie od przyczyny) dzierżawca jest zobowiązany do ich każdorazowego uzupełnienia lub wymiany.

Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć w MZD wniosek zawierający: dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy w przypadku spółek działających na podstawie kodeksu spółek handlowych,
dokładny adres, nr telefonu, mail, adres kontaktowy;
NIP, Regon;
wydruk z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
dokument potwierdzający tytuł prawny uczestnika przetargu do lokalu sprzedaży;
wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego;
plan sytuacyjny Rynku z zaznaczeniem jednego bądź więcej modułów, których dzierżawą oferent jest zainteresowany (plan można pobrać ze strony internetowej mzd.bielsko.pl.), na planie zaznaczono kolorem łuki o promieniu 50 m, które wskazują, o które moduły mogą ubiegać się właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży;
dowód wpłaty wadium;
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021);
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 regulaminu przetargu.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie do 18 marca 2022 r. do godz. 15.00, w opisanej kopercie.

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego miejsca (modułu) pod ogródek gastronomiczny, za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r., dla poszczególnych modułów wynosi: N – o pow. 53 m² 2.510 zł 0 – o pow. 68 m² 3.220 zł.

MZD informuje, że w roku 2022 może odbywać się remont budynków, które do tej pory nie zostały wyremontowane. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w przetargu tym samym zrzekają się ewentualnych roszczeń o obniżeniu czynszu za dzierżawę (ustalonego w przetargu) pozostających w związku z ewentualnym remontem budynków.

Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc.

Uczestnicy przetargu wnoszą wadium najpóźniej do 18 marca 2022 r. w wysokości 1.000 zł. dla każdego z modułów, przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 67 1240 4142 1111 0000 4827 5345, przy czym rachunek MZD musi być uznany kwotą wadium najpóźniej 18 marca 2022 r. do godz. 15.00.
Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10, udziela ich Urszula Gil, tel. (033) 472-60-10 wew. 115 12.

Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  Tajemnice bialskiego ratusza. Tajemnicze lochy..
  2023-04-28

  Tajemnice bialskiego ratusza. Tajemnicze lochy..

  W ramach tegorocznej Nocy Muzeów w sobotę 20 maja także Ratusz w Bielsku-Białej będzie ods...

  Granica
  2023-04-17

  Granica

  Na ostatnią w tym sezonie premierę zaprasza Teatr Polski w Bielsku-Białej.

   Popularne Artykuły


   Głosowanie na BOBB 2023 do środy
   2023-05-27

   Głosowanie na BOBB 2023 do środy

   Jeszcze tylko do środy – 31 maja mieszkańcy miasta mogą głosować na projekty zgłoszone do ...

   Narożnik sztruksowy – przytulne wnętrze na wyciągnięcie dłoni.
   2023-05-29

   Narożnik sztruksowy – przytulne wnętrze na wyciągnięcie dłoni.

   Narożnik sztruksowy to rodzaj mebla, który jest w ostatnim czasie bardzo popularny ze wzgl...

   Helena Bukowska ma 100 lat
   2023-05-30

   Helena Bukowska ma 100 lat

   Do grona szacownych jubilatów, którzy przekroczyli 100 lat, dołączyła Helena Bukowska.

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO