Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2024-02-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała: Sezon na ogródki letnie od kwietnia

2022-03-09 10:25:00 SN 10166


Sezon na ogródki letnie pod gołym niebem rozpocznie się w kwietniu!

foto: Magdalena Stekla-Adamczyk

Przetarg odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin, który znajduje się na stronie internetowej MZD: www.mzd.bielsko.pl. W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży, spełniający warunki regulaminu przetargu.


R E K L A M A 


W tym roku właściciel ogródka gastronomicznego zobowiązany będzie do:
ustawienia parasola w kolorze beżowym, oznaczonym wg karty kolorów jako RAL nr 1001, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości umieszczenia niewielkiego znaku firmowego na lambrekinie parasola;
wyznaczenia granic poszczególnego ogródka gastronomicznego (modułu) za pomocą ażurowych płotków o maks. wysokości 90 cm (niemocowanych trwale do podłoża);
do ozdobienia ogródka gastronomicznego kwiatami w donicach, które dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Rośliny zostaną przekazane protokolarnie dzierżawcy z uwzględnieniem szczegółowej liczby poszczególnych gatunków i odmian. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała pielęgnacja roślin, a w szczególności: podlewanie, w miarę potrzeb w okresie suszy co najmniej dwukrotnie (wcześnie rano oraz w godzinach wieczornych), nawożenie nawozem typu Florovit lub równoważne (codzienne), pozostałe zabiegi pielęgnacyjne – m.in. plewienie, likwidacja uszkodzonych pędów, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, przycinanie roślin w celu poprawy estetyki kompozycji, dosadzanie roślin (w miejsce zniszczonych, uszkodzonych, itp.), zabiegi ochronne przed chorobami i szkodnikami, porządkowanie donic (mycie, usuwanie śmieci i niedopałków papierosów), przygotowanie waz i donic do okresu zimowego, wykonywanie prac porządkowych wokół waz i donic z kwiatami.

Dzierżawca odpowiada za prawidłową kondycję roślin w okresie ich wegetacji to jest od 1 kwietnia do 30 września każdego roku. W przypadku stwierdzenia przez osoby nadzorujące z ramienia urzędu zamierania, złej kondycji lub braku roślin (niezależnie od przyczyny) dzierżawca jest zobowiązany do ich każdorazowego uzupełnienia lub wymiany.

Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć w MZD wniosek zawierający: dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy w przypadku spółek działających na podstawie kodeksu spółek handlowych,
dokładny adres, nr telefonu, mail, adres kontaktowy;
NIP, Regon;
wydruk z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
dokument potwierdzający tytuł prawny uczestnika przetargu do lokalu sprzedaży;
wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego;
plan sytuacyjny Rynku z zaznaczeniem jednego bądź więcej modułów, których dzierżawą oferent jest zainteresowany (plan można pobrać ze strony internetowej mzd.bielsko.pl.), na planie zaznaczono kolorem łuki o promieniu 50 m, które wskazują, o które moduły mogą ubiegać się właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży;
dowód wpłaty wadium;
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021);
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 regulaminu przetargu.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie do 18 marca 2022 r. do godz. 15.00, w opisanej kopercie.

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego miejsca (modułu) pod ogródek gastronomiczny, za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r., dla poszczególnych modułów wynosi: N – o pow. 53 m² 2.510 zł 0 – o pow. 68 m² 3.220 zł.

MZD informuje, że w roku 2022 może odbywać się remont budynków, które do tej pory nie zostały wyremontowane. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w przetargu tym samym zrzekają się ewentualnych roszczeń o obniżeniu czynszu za dzierżawę (ustalonego w przetargu) pozostających w związku z ewentualnym remontem budynków.

Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc.

Uczestnicy przetargu wnoszą wadium najpóźniej do 18 marca 2022 r. w wysokości 1.000 zł. dla każdego z modułów, przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 67 1240 4142 1111 0000 4827 5345, przy czym rachunek MZD musi być uznany kwotą wadium najpóźniej 18 marca 2022 r. do godz. 15.00.
Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10, udziela ich Urszula Gil, tel. (033) 472-60-10 wew. 115 12.

Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  Bielsko-Biała. Maria Koterbska będzie mieć swój pomnik
  2024-02-24

  Bielsko-Biała. Maria Koterbska będzie mieć swój pomnik

  Pomnik Marii Koterbskiej - Królowej Swingu – stanie przed budynkiem Teatru Polskiego w Bie...

  Do piachu po raz czwarty
  2024-02-21

  Do piachu po raz czwarty

  Teatr Polski przygotowuje na marzec premierę dramatu Tadeusza Różewicza Do piachu. Ten wyj...

   Popularne Artykuły


   Powiat Bielski. Synoptycy ostrzegają. Uwaga na silny wiatr
   2024-02-22

   Powiat Bielski. Synoptycy ostrzegają. Uwaga na silny wiatr

   Ostrzeżenie obowiązuje praktycznie dla całego regionu

   Jak skutecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych?
   2024-02-25

   Jak skutecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych?

   Każdemu z nas przytrafia się sytuacja, że ma do wyrzucenia nietypowe śmieci, nie nadające ...

   Bielskie Drogi. Działania "Bezpieczny pieszy" za nami
   2024-02-26

   Bielskie Drogi. Działania "Bezpieczny pieszy" za nami

   Bielska drogówka prowadziła wczoraj na drogach miasta i powiatu działania pn. „Bezpieczny ...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO