Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-09-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Straż Miejska w Bielsku-Białej szuka nowych strażników

2023-09-19 05:00:00 Bielsko-Biała 909


Straż Miejska w Bielsku-Białej ogłosiła nabór do swoich szeregów

Straż Miejska

Od 32 lat dbają o Bielsko-Białą i bielszczan. Działają na rzecz ochrony spokoju mieszkańców i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia strażnicy miejscy, bo o nich mowa, współdziałają z różnymi służbami, by ratować życie i zdrowie obywateli. Teraz można do nich dołączyć – SM szuka bowiem kandydatów do służby. Termin składania dokumentów upływa 22 września.


R E K L A M A 


Oferta pracy w szeregach bielskiej Straży Miejskiej dotyczy pracy patrolowej w terenie. W zamian SM oferuje dodatek za wieloletnią pracę (5-20 procent) uzależniony od posiadanego stażu, dopłaty do godzin nocnych i nadliczbowych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. trzynastą pensję, pakiet świadczeń socjalnych - dopłaty do wczasów, kolonii dla dzieci, dopłaty do karnetów sportowych, świadczenia pieniężne oraz możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych.

Aby zostać strażnikiem miejskim, należy mieć obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, mieć wykształcenie co najmniej średnie, nienaganną opinię oraz być sprawnym fizycznie i psychicznie. Strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi też mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej - nie dotyczy to kobiet.

Rekrutacja na stanowisko strażnika miejskiego podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich to analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze. Oferty niekompletne, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Etap drugi to test z wiedzy ogólnej. Kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem.

Na etap trzeci składa się test sprawności z siedmiu ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej - siły, zwinności, koordynacji ruchowej, szybkości, wytrzymałości, mocy lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.

Rozmowa kwalifikacyjna to czwarty etap. W jej trakcie sprawdzane są predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. Przyszli strażnicy miejscy muszą wykazać się między innymi znajomością topografii Bielska-Białej.

Kandydat musi pozytywnie zaliczyć kolejno wszystkie etapy rekrutacji. Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduje odrzucenie z dalszego procesu.

Wszelkie informacje, dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej znajdują się na stronie http://bip.strazmiejska.bielsko.pl/rekrutacja-0.

Szczegóły dostępne są pod nr tel. 33 82 281 14 wew. 107 – stanowisko ds. kadr od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 14.30, w piątek w godzinach 7.30 - 12.00.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10, kadry - pokój 107 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 14.30, w piątek w godzinach 7.30 - 12.00 w terminie do 22 września.

Strażnicy miejscy współpracują z policją, radami osiedli, placówkami oświatowymi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt, fundacjami i oczywiście mieszkańcami.

Oprócz pełnienia codziennej służby patrolowej, obsługują monitoring miejski, zajmują się konwojowaniem, ochroną obiektów miejskich, intensywnie włączają się w zadania na rzecz ochrony środowiska, a przede wszystkim właściwej gospodarki odpadami. Sprawy mieszkańców traktują priorytetowo, a szczególnie są nastawieni na działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tym celu współdziałają z gronem pedagogicznym w szkołach i z organizacjami społecznymi prowadzącymi świetlice środowiskowe. Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno-prewencyjne oraz zajęcia tematyczne.

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!
  2023-09-29

  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!

  Piękna zabytkowa kamienica przy ulicy Zamkowej 8 została nagrodzona, a budynek zabytkowego...

  Odeszła Beata Król
  2023-09-29

  Odeszła Beata Król

  Zmarła długoletnia pracownica Działu Organizacji Widowni Teatru Polskiego w Bielsku-Białej...

  Zmarł Eugeniusz Osika
  2023-09-28

  Zmarł Eugeniusz Osika

  Zmarł Eugeniusz Osika, wielki społecznik, człowiek miliona pasji.

   Popularne Artykuły


   Bukostrada w Lipniku
   2023-09-25

   Bukostrada w Lipniku

   Największy mural w Bielsku-Białej został uroczyście otwarty w Lipniku. 23 września oficjal...

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy
   2023-09-23

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

   24 września odbędzie się jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy. W trakcie przejazdu rowerzystów ...

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami
   2023-09-22

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO