Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-09-26

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Podatki lokalne i opłaty w 2016

2015-11-27 05:00:00 UM Bielsko-Biała 1672


Informacja dotycząca podatków lokalnych i opłat w 2016 r. 

foto: SN

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej podjęto uchwały dotyczące podatków lokalnych i opłat, które będą obowiązywały w 2016 r.

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Stawki podatku pozostały na obecnym poziomie z wyjątkiem dwóch stawek, które przekroczyły przyszłoroczne stawki maksymalne i zostały obniżone:

1. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – proponuje się obniżenie stawki z 22,89 zł do 22,86 zł za 1 m2.

2. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,75 zł do 10,68 zł za 1 m2.

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pojawiła się także konieczność wprowadzenia nowej stawki dla:
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł za 1 m2.

Treść uchwały

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku pozostały na obecnym poziomie oraz dostosowano do obowiązujących przepisów stawki w kategorii autobusów - zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zmianie ulega podział klas autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 – poza kierowcą.

Treść uchwały

3. Uchwała w sprawie opłaty targowej - wysokość stawek opłaty pozostała bez zmian.

Treść uchwały

4. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego- dostosowano wzory formularzy do obowiązujących przepisów.

Treść uchwały

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od 1 stycznia 2016 r. będzie możliwość składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść uchwały

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – zostały dodane punkty 5 i 6 w następującym brzmieniu:
5) budynki lub ich części zajęte wyłącznie na działalność w zakresie sportów lotniczych,
6) grunty związane z działalnością w zakresie sportów lotniczych.”

Treść uchwały

7. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów – została uchylona. Od 2016 r. właściciele psów nie będą zobowiązani do jej zapłaty.

Treść uchwały

8. Uchwała w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r. czasu obowiązywania taryfy ustalonej na 2015 r. za usługi świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice.

Treść uchwały


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Mężczyzna twierdził, że przy Alei Andersa doszło do morderstwa. Jak było naprawdę?
  2021-09-24

  Mężczyzna twierdził, że przy Alei Andersa doszło do morderstwa. Jak było naprawdę?

  Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 22 w Bielsku-Białej. Na numer alarmowy zadzwonił 5...

  Nowy asfalt na ul. Tańskiego, Skrzydlewskiego i Listopadowej
  2021-09-24

  Nowy asfalt na ul. Tańskiego, Skrzydlewskiego i Listopadowej

  Dobre wieści dla przemieszczających się ulicami Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydl...

  GDDKiA likwiduje przejście dla pieszych na DK1
  2021-09-24

  GDDKiA likwiduje przejście dla pieszych na DK1

  GDDKiA informuje, że przejście dla pieszych przez DK 1 na skrzyżowaniu z ul. Borowinową zo...

   Popularne Artykuły


   Najlepsze silniki samochodowe w 2021
   2021-09-22

   Najlepsze silniki samochodowe w 2021

   Rynek motoryzacyjny co chwila zaskakuje nas zmianami i innowacjami. Stając przed decyzją k...

   82 urodziny Mariana Kasprzyka
   2021-09-22

   82 urodziny Mariana Kasprzyka

   Dziś obchodzi swoje 82 urodziny niezwykła postać sportowa i duchowa Marian Kasprzyk Mistrz...

   48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy za nami
   2021-09-20

   48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy za nami

   W rajdzie wzięło udział około 900 osób.W rajdzie wzięło udział około 900 osób.

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO