Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-02-08

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Odszkodowanie za błąd lekarski – wiele dróg do uzyskania odszkodowania

2021-06-09 10:32:53 Artykuł Partnera 771


Rozróżnienie pomiędzy błędem lekarskim, a medycznym dotyczy podmiotu, który wyrządził szkodę pacjentowi. W rzeczywistości trudno udowodnić, że szkoda wywołana pacjentowi jest spowodowana przez konkretnego lekarza. Dlatego wydaje się, że winno posługiwać się szerszym określeniem „błąd medyczny”. Nie ma jednej, określonej przepisami prawa definicji definicja błędu medycznego. Należy przyjąć, że jest to takie postępowanie nieokreślonej osoby lub zespołu osób udzielającego świadczenia medycznego pacjentowi, które jest niezgodne z aktualnymi kanonami wiedzy medycznej, a które doprowadziło do powstania szkody pod postacią pogorszenia zdrowia pacjenta.

judge-gavel-and-a-stethoscope-on-a-wooden-desk-pgcdhme

Błąd medyczny ma wiele twarzy

Najczęściej roszczenia dotyczące błędów medycznych są związane z szeroko pojętymi zabiegami operacyjnymi. Większość roszczeń dotyczy takich operacji jak laparoskopia pęcherzyka żółciowego, powodująca kalectwo dróg żółciowych, czy operacji ginekologicznych skutkujących uszkodzeniem moczowodu. Wiele roszczeń dotyczy tzw. błędów okołoporodowych polegających na zbyt późnym rozwiązaniu ciąży, co w konsekwencji może doprowadzić do niedotlenienia dziecka. Wśród rzadszych błędów lekarskich można wskazać nierozpoznanie nowotworu przez anatomopatologa, czy przepisanie przez lekarza lekarstwa w dawce toksycznej. 

Roszczenia pacjenta po błędzie lekarskim

Rodzaj działań, które może podjąć pacjent podejrzewający, iż stał się ofiarą błędu medycznego jest bardzo szeroka. Pacjent może zwrócić się do właściwej izby lekarskiej z wnioskiem o wszczęcie przeciwko konkretnemu lekarzowi postępowania dyscyplinarnego. Orzeczenie sądu dyscyplinarnego nie może jednak zawierać nakazu naprawienia szkody przez lekarza (wypłaty pacjentowi odszkodowania).

Pacjent może zawiadomić organy ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarza polegającego na narażeniu jego zdrowia na niebezpieczeństwo z art. 160 kodeksu karnego). Jeżeli lekarz zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym za ww. przestępstwo, to sąd może nałożyć na niego obowiązek zapłaty zadośćuczynienia i wynagrodzenia szkody.

Pacjent może zgłosić swoje roszczenia do Wojewódzkiej Komicji do Spraw Zdarzeń Medycznych. W przypadku orzeczenia, iż doszło do zdarzenia medycznego, pacjent może dalej podjąć mediacje ze szpitalem w przedmiocie zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Wysokie odszkodowanie za błąd medyczny tylko w sądzie

Najbardziej właściwą drogą do uzyskania wysokiego odszkodowania za błąd lekarza, czy szerzej za błąd medyczny – jest skierowanie pozwu o zapłatę do właściwego sądu cywilnego. Złożenie pozwu o zapłatę odszkodowania za błąd lekarski musi być poprzedzone wcześniejszym zgłoszeniem roszczeń do podmiotu leczniczego oraz właściwego zakładu ubezpieczeń. Zazwyczaj po zgłoszeniu roszczenia pacjent spotyka się z odmową przyjęcia odpowiedzialności za zgłaszaną szkodę.

Sprawdź przykładowe wygrane sprawy pod adresem: https://www.radcaprawny.info/wygrane-sprawy/blad-medyczny/

Analiza prawna i medyczna przez złożeniem pozwu o odszkodowanie za błąd medyczny

Postępowania sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny są nie tylko skomplikowane, długotrwałe, ale także bardzo kosztowne. Pacjent musi być świadom zarówno potencjalnych kosztów, jak i ryzyka związanego z przegraniem sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny. Z tych ewentualne złożenie pozwu musi być poprzedzone dogłębną analizą prawną i medyczną sprawy. Najlepiej skorzystać z kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w sprawach o medycznych. Taka kancelaria prawa medycznego, winna zatrudniać nie tylko prawnika od błędów medycznych ale także powinna mieć możliwość uzyskania konsultacji odpowiedniego specjalisty lekarza. Tylko on będzie w stanie ocenić prawdopodobieństwo, iż doszło do błędu medycznego.

Naruszenie prawa pacjenta – odrębne roszczenie o odszkodowanie

W sprawach medycznych, oprócz roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny można zgłosić roszczenie związane z naruszeniami praw pacjenta. Może być to zupełnie odrębne roszczenie, oparte na naruszeniach praw pacjenta oraz naruszeniach dóbr osobistych. Takie odszkodowanie może być równe odszkodowaniu za sam błąd medyczny. Takie postępowanie może także zostać wszczęte przez Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poszkodowanego pacjenta.

Artykuł sporządzony przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksander Stal z Wrocławia.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Ekstremalnie trudne warunki na szlakach. GOPR ponownie ratował turystów
  2023-02-08

  Ekstremalnie trudne warunki na szlakach. GOPR ponownie ratował turystów

  Pomimo komunikatów, ostrzeżeń, złej pogody i ekstremalnie trudnych warunków, jakie panował...

  Bielsko-Biała. Pieniądze na ulicę Pocztową i Startową
  2023-02-07

  Bielsko-Biała. Pieniądze na ulicę Pocztową i Startową

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej otrzyma dofinansowanie na realizację drugiego etapu m...

  Areszt dla 34-letniego rozbojarza
  2023-02-07

  Areszt dla 34-letniego rozbojarza

  Nawet do 10 lat więzienia grozi 34-letniemu bielszczaninowi, który skradł kosmetyki, a nas...

   Popularne Artykuły


   BWA w czołówce najlepszych galerii sztuki
   2023-02-03

   BWA w czołówce najlepszych galerii sztuki

   W Bielsku-Białej można oglądać wystawy nie odbiegające jakością od tych prezentowanych w n...

   Na pomoc KOTełkowej Drużynie
   2023-02-01

   Na pomoc KOTełkowej Drużynie

   Już 4 lutego w Galerii Sfera powraca akcja Zabawki ratują zwierzaki, aby pomóc Stowarzysze...

   Powiat Bielski. Intensywne opady śniegu to nie wszystko. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenie
   2023-02-03

   Powiat Bielski. Intensywne opady śniegu to nie wszystko. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenie

   Powiat Bielski. Intensywne opady śniegu to nie wszystko. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenie

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO