Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2020-11-25

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Możesz zgłosić swoje pomysły

2015-04-15 06:00:00 UM Żywiec 1004


Od 20 kwietnia do 4 maja mieszkańcy Żywca mogą zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego

foto: SN

Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku Burmistrza Miasta Żywca został powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, którego zadaniem jest realizacja postanowień podjętej w dniu 19 marca 2015 roku Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Żywcu dotyczącej realizacji Budżet Obywatelski na rok 2015. Budżet Obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy tworzą budżet swojego miasta, tym samym decydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Żywiec asygnuje kwotę 500.000,00 złotych.

W dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 roku mieszkańcy Miasta Żywca zgłaszają propozycje projektów.

„Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez każdego pełnoletniego mieszkańca Miasta Żywca na odpowiednich formularzach,oraz w wersji papierowej do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców Miasta Żywca.

Wzór formularza do listy poparcia W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
a) w których wymagany budżet całkowity na realizację, przekraczałby wysokość środków przeznaczonych do realizacji;
b) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
c) które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
d) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór w formie papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żywcu - Dziennik Podawczy lub w wersji elektronicznej;
e) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
f) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

W dniach od 5 do 15 maja 2015 roku złożone przez mieszkańców propozycje projektów zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz zostaną zaopiniowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne.

W dniach od 18 do 19 maja 2015 roku upublicznione zostaną projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

W dniach od dnia 21 do 28 maja 2015 roku spośród projektów, które zostały pozytywnie rozpatrzone w procesie weryfikacji, mieszkańcy Miasta Żywca wybiorą projekt lub projekty (ilość wybranych projektów zależy od kwoty ich realizacji, która nie może przekroczyć 500.000,00 złotych).

Wyboru będzie można dokonać na dwa sposoby:

- głosując tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych - budynek B II pok. Nr 205

(formularz karty do głosowania będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B II piętro, pok. Nr 205 lub ze strony internetowej Miasta Żywca)

wzór karty do głosowania zamieszczony zostanie w terminie późniejszym

- głosując poprzez stronę internetową Miasta Żywca w zakładce Budżet Obywatelski.

Informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47. Szczegółowe informacje i druki do pobrania związane z Budżetem Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej w linku.

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności coraz bliżej
  2020-11-24

  Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności coraz bliżej

  Trwają ostatnie procedury zmierzające do uzyskania zezwolenia na rozbudowę ul. Akademii Um...

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin
  2020-11-24

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin

  Niedzielski: w tym tygodniu decyzja, czy badania przesiewowe będą obowiązkowe
  2020-11-23

  Niedzielski: w tym tygodniu decyzja, czy badania przesiewowe będą obowiązkowe

  W tym tygodniu będzie podjęta decyzja, czy badania przesiewowe w trzech regionach pod kąte...

   Popularne Artykuły


   Nagrody dla ludzi kultury
   2020-11-19

   Nagrody dla ludzi kultury

   Do 30 listopada br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska...

   Za odśnieżanie odpowiada SUEZ
   2020-11-21

   Za odśnieżanie odpowiada SUEZ

   Umowę na zimowe utrzymanie dróg w Bielsku-Białej w sezonie 2020/2021 podpisała z Miejskim ...

   Fame MMA 8: Piotr Pająk z kanału Podróże Wojownika jutro zawalczy w oktagonie
   2020-11-20

   Fame MMA 8: Piotr Pająk z kanału Podróże Wojownika jutro zawalczy w oktagonie

   Będzie ogień. Znany z kanału Podróże Wojownika - Piotr Pająk z Bielska-Białej, jutro debiu...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO