Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-10-17

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Budżet Bielska-Białej przyjęty

2015-12-23 05:00:00 UM Bielsko-Biała 1315


Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosu, a jedna osoba głosowała przeciw

foto: UM Bielsko-Biała

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej przyjęto budżet miasta na 2016 r. W głosowaniu nad uchwałą budżetową udział wzięło 25 radnych. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosu, jedna osoba głosowała przeciw przyjęciu uchwały.

Planowane dochody na 2016 rok stanowią kwotę 786,7 mln zł i są niższe o 1,2% w stosunku do roku 2015, co głównie jest spowodowane znacznie niższą kwotą dochodów majątkowych, a zwłaszcza środków unijnych. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 778,4 mln zł tj. 98,9%, a dochody majątkowe 8,3 mln zł tj. 1,1% dochodów ogółem.

Na realizację wydatków w 2016 roku przeznacza się środki w kwocie 814,4 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 702,6 mln zł tj. 86,3%, a wydatki majątkowe – 111,8 mln zł tj. 13,7% wydatków ogółem.

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań inwestycyjnych i środków na wkład własny do projektów unijnych.

W zakresie wydatków majątkowych Miasto musi być przygotowane do nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. W przypadku środków z Unii Europejskiej, w 2016 roku Miasto uzyska ostatnie refundacje w ramach zadań zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013. Ponadto w przyszłym roku będą składane nowe projekty w ramach perspektywy 2014-2020. Przewiduje się, że dopiero w drugiej połowie roku mogą pojawić się pierwsze środki z nowego okresu programowania. Z uwagi na powyższe, udział środków unijnych w projekcie budżetu na 2016 rok jest minimalny, w porównaniu do lat ubiegłych.

W 2016 roku największy udział w wydatkach majątkowych będą stanowić inwestycje w zakresie transportu, na które zaplanowano 57,2 mln zł tj. 51,2%, inwestycje oświatowe – 13,5 mln zł tj. 12,1%, inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej – 11,1 mln zł tj. 9,9%, inwestycje w zakresie ochrony zdrowia – 8,2 mln zł tj. 7,4% oraz inwestycje w zakresie kultury fizycznej, na które zaplanowano kwotę 7,8 mln zł tj. 7,0% wydatków majątkowych ogółem.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Stwierdzenie Salmonella z grupy D
  2021-10-15

  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Stwierdzenie Salmonella z grupy D

  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Stwierdzenie Salmonella z grupy D 

  Bielsko-Biała: Kładka jak nowa
  2021-10-15

  Bielsko-Biała: Kładka jak nowa

  Kładka prowadzi m.in. do powstałego niedawno terenu rekreacyjnego z leżakami plenerowymi, ...

  Czyje to pieniądze? Gotówka czeka na właściciela!
  2021-10-15

   Popularne Artykuły


   Sporty rozbudowujące mięśnie
   2021-10-11

   Sporty rozbudowujące mięśnie

   Wielu z nas coraz bardziej intensywnie interesuje się bardzo różnymi aktywnościami sportow...

   Pożegnanie Dariusza Pegzy
   2021-10-13

   Pożegnanie Dariusza Pegzy

   Człowiek kochający życie i podróże, mający mnóstwo planów

   Kolejne lody wycofane ze sklepów przez niebezpieczną substancję
   2021-10-12

   Kolejne lody wycofane ze sklepów przez niebezpieczną substancję

   Kolejne lody wycofane ze sklepów przez niebezpieczną substancję

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO