Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-01-23

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności coraz bliżej

2020-11-24 15:53:54 SN 1525


Trwają ostatnie procedury zmierzające do uzyskania zezwolenia na rozbudowę ul. Akademii Umiejętności - na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Po zatwierdzeniu tego dokumentu oraz po rezerwacji środków finansowych Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu i realizacji tego przedsięwzięcia.

MZD Bielsko-Biała

Przebudowa ulicy Akademii Umiejętności to inwestycja ważna dla bielszczan - przede wszystkim dla mieszkańców okolicznych osiedli. Na ponadkilometrowym odcinku tej ulicy obowiązuje obecnie ruch dwukierunkowy. Wąska droga z niedostateczną liczbą miejsc parkingowych staje się nie tylko niebezpieczna dla poruszających się nią pieszych, ale także niedrożna – szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Sytuację pogarsza dodatkowo parkowanie w miejscach niedozwolonych.

Zaprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg propozycja rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności została poprzedzona opracowaniem trzech wariantów poprowadzenia nią ruchu. Drogowcy zaproponowali wprowadzenie na wybranych odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez zmianę sposobu parkowania i zwiększenie objętości powierzchni przewidzianej pod pozostawiane tu pojazdy.
- Udrożnienie ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie możliwie największej liczby miejsc parkingowych to zasadnicze założenia planowanej inwestycji. Wymaga to poszerzenia ulicy, jej odwodnienia, przearanżowania istniejącego zadrzewienia, przebudowania oświetlenia ulicznego oraz kolidującej infrastruktury podziemnej - informuje dyrektor MZD Wojciech Waluś.

Wariant pierwszy zakładał wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinkach od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Teofila Lenartowicza oraz od ul. Maksyma Gorkiego do ul. Łagodnej, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wersje 1A i 1B różnicowały sposób parkowania. Wariant 1A zakładał parkowanie równoległe i prostopadłe do przebiegu ulicy, zaś 1B - jedynie parkowanie równoległe. Drugi wariant uwzględniał zaś zachowanie ruchu w obu kierunkach. Takie rozwiązanie nie pozwalało jednak na radykalne zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

W kwietniu 2019 roku opracowania opublikowano na stronie internetowej MZD, jednocześnie wysyłając je do zaopiniowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany oraz tamtejszą radę osiedla. Dokumenty przesłano także do sąsiedniej Rady Osiedla Grunwaldzkiego. Wybór optymalnego wariantu odbywał się zarówno w trakcie dyskusji mieszkańców wewnątrz spółdzielni i rad osiedli, jak i poprzez zgłaszanie opinii i propozycji do Miejskiego Zarządu Dróg.

Na wniosek Spółdzielni Złote Łany i Rady Osiedla Złote Łany projekt rozszerzono o budowę zatoki umożliwiającej prostopadłe parkowanie w rejonie budynku przy ul. Krasickiego 15, ujęcie w opracowaniu istniejącego parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Akademii Umiejętności 60 i 64 oraz przeniesienie projektowanego przejścia dla pieszych w pobliże bloku przy ul. Akademii Umiejętności 33. Spółdzielnia zadeklarowała także współudział w zakresie przebudowy chodników i parkingów w rejonie zarządzanych przez nią nieruchomości.

Rady osiedla były zgodne co do kwestii zasadniczej: ostateczny projekt powinien zapewniać możliwie największą liczbę miejsc postojowych, bo ich dotychczasowy brak powodował największą uciążliwość, wywołującą dodatkowo korkowanie ulicy. Po publikacji opracowania na stronie internetowej do MZD zwrócili się także mieszkańcy optujący za zastosowaniem ruchu jednokierunkowego.

W efekcie konsultacji za najbardziej odpowiadający wszystkim stronom wspólnie uznano wariant 1a. W oparciu o niego w lipcu 2019 r., podczas posiedzenia kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, postanowiono zlecić przygotowanie ostatecznej dokumentacji inwestycji. Podstawowe jej założenia to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego; ruch dwukierunkowy zostanie zachowany jedynie lokalnie, w związku z istnieniem ważnych obiektów użyteczności publicznej - szkół, punktów handlowych, placów parkingowych pod imprezy okolicznościowe na stadionie miejskim. Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie i Teofila Lenartowicza, Maksyma Gorkiego i Łagodnej, ruch dwukierunkowy zaś na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic Teofila Lenartowicza i Maksyma Gorkiego.

Dokumentacja inwestycji została także uzgodniona z gestorami uzbrojenia terenu. Pozytywnie zaopiniował ją również ogrodnik miejski oraz Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt docelowej organizacji ruchu został też zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
- Co ważne, przyjęte rozwiązania pozwalają w sytuacjach nadzwyczajnych – takich jak wypadki, awarie czy imprezy masowe np. na ul. Żywieckiej - przywrócić na ul. Akademii Umiejętności ruch dwukierunkowy- podkreśla dyrektor MZD Wojciech Waluś.

Obecnie dokumentacja projektu znajduje się w fazie uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie rozbudowy. Zasadnicze uzgodnienia zostały dokonane, wszelkie zaś uwagi dotyczące lokalnych rozwiązań mogą być jeszcze kierowane do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego lub do Miejskiego Zarządu Dróg. Wszystkie uwagi zostaną poddane analizie przez te jednostki miasta.

opr. JacK


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  6 dowodów na to, że warto korzystać z BIK
  2021-01-22

  6 dowodów na to, że warto korzystać z BIK

  BIK to Biuro Informacji Kredytowej, z którego korzystają wszystkie banki i większość firm ...

  Wakacje w Hiszpanii - gdzie warto pojechać?
  2021-01-22

  Wakacje w Hiszpanii - gdzie warto pojechać?

  Hiszpania kojarzy się ścisłe z Półwyspem Pirenejskim. Słusznie, bo to tu znajduje się więk...

  Sejm za czternastą emeryturą. Kogo obejmie świadczenie?
  2021-01-21

  Sejm za czternastą emeryturą. Kogo obejmie świadczenie?

  Sejm za czternastą emeryturą. Kogo obejmie świadczenie?

   Popularne Artykuły


   Bardzo trudne warunki drogowe na Podbeskidziu
   2021-01-16

   Bardzo trudne warunki drogowe na Podbeskidziu

   Ostrzegamy przed bardzo nieprzyjaznymi dla kierowców warunkami drogowymi na Podbeskidziu, ...

   Veto Branży Fitness!
   2021-01-18

   Veto Branży Fitness!

   Nadszedł ten dzień, kiedy po wielotygodniowych analizach, szacowaniu ryzyka, weryfikacji k...

   Zmiany w obostrzeniach. Premier zapowiada dalsze decyzje
   2021-01-19

   Zmiany w obostrzeniach. Premier zapowiada dalsze decyzje

   Zmiany w obostrzeniach. Premier zapowiada dalsze decyzje

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO