Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2020-11-25

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Aglomeracja Beskidzka rozważa ekospalarnię

2020-11-20 12:00:00 Miasto Bielsko-Biała 1615


- Wierzę, że dialog i szerokie spojrzenie na sprawę systemu gospodarki odpadami pozwolą nam wspólnie podołać nowym wyzwaniom w tym zakresie – podkreśla prezydent Jarosław Klimaszewski.

Aglomeracja Beskidzka

Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej generują rocznie 100 tys. ton odpadów, które można przekazać do ekospalarni. Składowanie odpadów pozostających po sortowaniu i odzyskiwaniu surowców wtórnych znacznie podrożało. Dlatego w stowarzyszeniu rozpoczęły się rozmowy na temat powstania ekologicznej instalacji termicznego przekształcania odpadów.

- Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek opłat. Za każdą tonę złożonych na składowisku odpadów bielski Zakład Gospodarki Odpadami odprowadza już 270 zł – mówi prezes zarządu ZGO w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek. - To również bardzo istotny element nowoczesnego, proekologicznego systemu gospodarki odpadami. Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość składowanych na wysypisku śmieci, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan. Pamiętajmy też, że miejsce na składowisku z każdym rokiem się kurczy! Miasto Bielsko-Biała dąży do stworzenia systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – przypomina prezes ZGO.

Działania miasta nie mogły się rozpocząć bez dokładnej analizy możliwości powstania instalacji.
- Rada Miejska zobowiązała mnie uchwałą do podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów – mówi prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. - Dlatego zamówiliśmy analizę wielokryterialną, która odpowiada na pytania, czy ekospalarnia w naszym mieście mogłaby powstać oraz jak dokładnie miałaby funkcjonować, spełniając wszelkie normy i obostrzenia na europejskim poziomie. Ta szczegółowa analiza, której podsumowanie zostało zaprezentowane Radzie Miejskiej 20 października, będzie stanowiła podstawę merytoryczną do rozmowy z mieszkańcami i samorządowcami Bielska-Białej – podsumowuje prezydent.

Wariant przedstawiony w analizie wielokryterialnej planowanej instalacji oparty jest na dokonanym z najwyższą starannością doborze rozwiązań pod kątem minimalizacji oddziaływania środowiskowego, maksymalizacji sprawności wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem energii cieplnej, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ergonomii, niezawodności, remontowalności i trwałości. Przyjęte rozwiązania są nowoczesne, efektywne i zgodne z aktualnymi konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik oraz europejskimi przepisami.

Zainteresowani najczęściej pytają, co ma na celu termiczne przekształcanie odpadów. W odpowiedzi specjaliści przekonują, że celem jest:
• maksymalne zmniejszenie objętości i masy odpadów;
odzysk ciepła wydzielanego podczas spalania odpadów i następnie jego przekształcenie w energię użyteczną w postaci prądu elektrycznego i ciepła sieciowego;
• odzysk zawartych w odpadach surowców wtórnych – metali;
• przekształcenie pozostałych niepalnych składników odpadów w postać nadającą się do składowania i/lub ewentualnego wykorzystania;
• zmniejszenie emisji ze źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (elektrownie i elektrociepłownie) opalanych węglem – tzw. substytucję paliw;
• zmniejszenie efektu cieplarnianego powodowanego przez uwalniany ze składowanych odpadów metan.

- Na wysypisku śmieci leży paliwo do ogrzewania naszych mieszkań- wykorzystajmy je! – zachęca prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Wiesław Pasierbek.

Na świecie jest obecnie ok. 2.000 podobnych instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast. Są wyposażone w urządzenia, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia. Instalacje są kontrolowane przez całą dobę.

- Recykling nadal jest priorytetem dla naszego miasta, ale nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania. W Europie dąży się do minimalizowania konieczności tworzenia wysypisk. Trudno się z tym nie zgodzić – mówi prezydent Jarosław Klimaszewski. - Na podstawie analizy wielokryterialnej możemy rozpocząć konsultacje z mieszkańcami. Chcemy, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi - dodaje prezydent.

Realizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Uwagę skupiono na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, w tym odpowiednich rozwiązań systemu przeciwpożarowego oraz zasilania awaryjnego.

Z inicjatywy prezydenta Bielska-Białej powołana została Rada Interesariuszy, która ma stanowić organ doradczo-opiniodawczy, a jego główną rolą będzie analizowanie rozwiązań pozwalających optymalizować gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Beskidzkiej. W skład Rady Interesariuszy wchodzą m.in. przedstawiciele rad osiedli, środowisk naukowych, stowarzyszeń ekologicznych, a także radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
- Wierzę, że dialog i szerokie spojrzenie na sprawę systemu gospodarki odpadami pozwolą nam wspólnie podołać nowym wyzwaniom w tym zakresie – podkreśla prezydent Jarosław Klimaszewski.

Więcej informacji: https://itpobielskobiala.pl/

Rada Interesariuszy:
1. Miasto Bielsko-Biała – Piotr Kucia
2. Gmina Jasienica – Krzysztof Wieczerzak
3. Gmina Jaworze – Piotr Filipkowski, radny Rady Gminy
4. Klub Radnych Wspólnie dla Bielska-Białej – Szczepan Wojtasik
5. Klub Radnych Niezależni.BB – Tomasz Wawak
6. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Konrad Łoś
7. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – Grzegorz Szetyński
8. Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Mieczysław Szczurek (w zastępstwie: Marcin Ślęk lub Dorota Werner)
9. Starostwo Powiatowe w Żywcu - Andrzej Kalata
10. Kolegium Rad Osiedli – przewodniczący Rad Osiedli w Bielsku-Białej (3 przedstawicieli): Sławomir Glaser (Lipnik), Józefa Wawak (Straconka) i Andrzej Kubica (Mikuszowice Krakowskie)
11. Stowarzyszenie Atmosfera – Ryszard Szczotka
12. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej – Agnieszka Ruśniok
13. Klub Gaja – Jacek Bożek
14. Fundacja Ekologiczna Arka – Alicja Fober
15. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Włodzimierz Biniaś
16. Beskidzka Izba Lekarska – Klaudiusz Komor
17. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. – Wiesław Pasierbek, Maciej Kolon
18. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Beata Gorczowska-Antonów
19. Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Joanna Bojczuk, Izabela Kogut


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarzWyślij komentarz

Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności coraz bliżej
  2020-11-24

  Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności coraz bliżej

  Trwają ostatnie procedury zmierzające do uzyskania zezwolenia na rozbudowę ul. Akademii Um...

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin
  2020-11-24

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin

  Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister edukacji wskazał nowy termin

  Niedzielski: w tym tygodniu decyzja, czy badania przesiewowe będą obowiązkowe
  2020-11-23

  Niedzielski: w tym tygodniu decyzja, czy badania przesiewowe będą obowiązkowe

  W tym tygodniu będzie podjęta decyzja, czy badania przesiewowe w trzech regionach pod kąte...

   Popularne Artykuły


   Nagrody dla ludzi kultury
   2020-11-19

   Nagrody dla ludzi kultury

   Do 30 listopada br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska...

   Za odśnieżanie odpowiada SUEZ
   2020-11-21

   Za odśnieżanie odpowiada SUEZ

   Umowę na zimowe utrzymanie dróg w Bielsku-Białej w sezonie 2020/2021 podpisała z Miejskim ...

   Fame MMA 8: Piotr Pająk z kanału Podróże Wojownika jutro zawalczy w oktagonie
   2020-11-20

   Fame MMA 8: Piotr Pająk z kanału Podróże Wojownika jutro zawalczy w oktagonie

   Będzie ogień. Znany z kanału Podróże Wojownika - Piotr Pająk z Bielska-Białej, jutro debiu...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO