Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-06-25

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała. Zmodernizowane parki jeszcze w tym roku

2021-04-26 14:14:47 SN 8141


Tej wiosny gotowa będzie dokumentacja projektowa modernizacji dwóch bardzo popularnych parków w Bielsku-Białej. Tak wynika z umów podpisanych z wykonawcami projektów. Mowa o Parku Włókniarzy i parku za Ratuszem.

Bielsko-Biała

W maju Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ma otrzymać gotowe dokumentacje projektowe przebudowy pl. Adama Mickiewicza i modernizacji Parku Włókniarzy oraz modernizacji parku za Ratuszem. Po otrzymaniu projektów Ratusz ogłosi przetarg na wykonanie modernizacji. Wszystko ma być gotowe do końca tego roku.


R E K L A M A 


Inwestycje będą realizowane w ramach projektu Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej. Miasto pozyskało na ten cel 6.200.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projektowane parki są ostatnimi z listy do wykonania. Wcześniej zmodernizowane zostały parki przy ul. Zielonej i pomiędzy ulicami Zdrojową i św. Anny.

Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy przygotowuje za prawie 200.000 zł firma Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa.

Efektem prac projektantów będzie pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rejonu parku i placu - od ul. PCK do ul. Leszczyńskiej o powierzchni około 3 ha. Co ważne, miasto zastrzegło w ogłoszeniu, że dokumentacja ma być przygotowana zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z zarządzenia prezydenta Bielska-Białej dotyczącego ochrony drzew na terenie miasta.

To drugi projekt modernizacji Parku Włókniarzy. Pierwszy nie został zrealizowany, ponieważ po szczegółowej analizie projektów rewitalizacji tego parku oraz parku przy Ratuszu przez wydziały Urzędu Miejskiego, konsultacjach z ekspertami oraz po zasięgnięciu opinii właściwych rad osiedli - prezydent Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji w planowanym zakresie. Wszystko dlatego, że projekty, które powstały w 2016 roku, nie uwzględniały wystarczająco ochrony zieleni (była dostateczna podczas ich tworzenia). W związku z coraz szybszymi zmianami klimatu, miasto chce bardziej szczegółowo planować wszelkie inwestycje ingerujące w zieleń i dlatego wprowadziło zarządzeniem prezydenta miasta Karty ochrony drzew. Utworzono także funkcję ogrodnika miejskiego.

Projektanci nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Włókniarzy i pl. Adama Mickiewicza muszą w niej uwzględnić umiejscowienie i kształt posadowionego tam pomnika wieszcza, od którego wywodzi się nazwa placu. Natomiast w przypadku Parku Włókniarzy wykonawców projektu obowiązuje zachowanie pierwotnych elementów kompozycyjnych alei wschodniej i zachodniej wraz ze starodrzewem i późniejszymi nasadzeniami, odtworzenie pierwotnego układu kompozycji zieleni na placu Mickiewicza, zachowanie strefy widokowej od strony południowo-zachodniej - od fabryki Apena - i południowo-wschodniej - ulicy Stefanii Sempołowskiej - oraz zachowanie bryły, wysokości i detali budynku dawnego pawilonu lodowego.

Szczególna dbałość ma też dotyczyć rosnących w parku cennych drzew, wśród których siedem to pomniki przyrody. Mowa o skupieniu sześciu platanów klonolistnych i jednego rosnącego pojedynczo.

W obszarze pl. Adama Mickiewicza projekt ma uwzględniać przywrócenie układu przestrzennego nawiązującego do historycznego wyglądu tego miejsca. Plac ma zostać obsadzony kwiatami z przewagą róż. Wymiany doczeka się też nawierzchnia placu. Teren będzie oświetlony, monitorowany, staną na nim ławki, kosze i stojaki rowerowe.

Nowe kompozycje roślinne w Parku Włókniarzy natomiast mają zostać zaprojektowane tak, aby stworzyły kameralną przestrzeń. W projekcie mają pojawić się nasadzenia średniej roślinności, która stworzy naturalne runo. Usunięte zostaną nieużywane schody, fundamenty, płyty betonowe, pozostałości po instalacjach i pnie drzew. W miejscu istniejącego placu zabaw projektanci mają stworzyć naturalne miejsce do zabaw. Tu oczywiście również staną ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, w tym informująca o pomnikach przyrody. Poza ławkami, w parku mają powstać także miejsca odpoczynku w formie polan, które nie będą zabudowane infrastrukturą. Projekt ma zakładać również modernizację oświetlenia parkowego, instalację punktów hot-spot, usunięcie roślinności inwazyjnej i stworzenie spójnego układu ścieżek rowerowych i pieszych oraz instalacje zdrojów ulicznych. Cały obszar ma być monitorowany.

Podobnie jak w przypadku Parku Włókniarzy, tak i w przypadku parku za Ratuszem wykonawca – Amaya Architekci s.c. Agnieszka Majewska Bartosz Majewski z Katowic - opracowuje pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Podstawę opracowania projektu stanowi inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzew i krzewów oraz Projekt ochrony drzew i szczegółowa analiza historyczna i krajobrazowa. Projekt ma uwzględniać usunięcie drzew i krzewów o małej wartości kompozycyjnej oraz zdrowotnej i zbędnych elementów, np. po dawnej infrastrukturze. Pojawią się za to nowe nasadzenia roślin, elementy małej architektury - ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, altana, nawiązująca stylem architektonicznym do charakteru oraz historii miejsca, z przeznaczeniem na miejsce kultury np. koncerty. Trawniki zostaną zrekultywowane. Renowacji doczeka się głaz narzutowy oraz rzeźba akrobaty – oba obiekty zmienią swoją lokalizację. Modernizację przejdzie istniejące oświetlenie parkowe, pojawią się też nowe elementy oświetlenia, instalacja monitoringu miejskiego i instalacja punktów hot-spot. Projekt ma też przewidywać ekspertyzę wejść do schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej, położonych na terenie parku, wraz z zaprojektowaniem nowych włazów, oraz zagospodarowanie betonowego muru koryta rzeki Białej.

Wykonawcy projektów obu parków byli zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przed opracowaniem ostatecznych projektów koncepcyjnych, które zatwierdziło miasto. Skonsultowane projekty stały się podstawą do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych.

Emilia Klejmont


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  Męskie Granie 2021. Bilety wkrótce
  2021-06-16

  Męskie Granie 2021. Bilety wkrótce

  Ku uciesze licznych fanów, już wkrótce wystartuje dwunasta edycja projektu

  Bohdan Smoleń ma swój pomnik
  2021-06-16

  Bohdan Smoleń ma swój pomnik

  W odsłonięciu pomnika udział wzięła delegacja Bielska-Białej, m.in. zastępca prezydenta Bi...

   Popularne Artykuły


   Chorwacja: turyści z Polski mogą wjeżdżać bez testów, świadectw szczepień i kwarantanny
   2021-06-19

   Chorwacja: turyści z Polski mogą wjeżdżać bez testów, świadectw szczepień i kwarantanny

   Polscy turyści mogą wjeżdżać do Chorwacji bez testów i kwarantanny - poinformował w piątek...

   Bielsko-Biała. Powstał nowy żłobek
   2021-06-18

   Bielsko-Biała. Powstał nowy żłobek

   Stworzona została nowa filia Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

   Diecezja Bielsko-Żywiecka: zmiany personalne
   2021-06-23

   Diecezja Bielsko-Żywiecka: zmiany personalne

   Zmiany personalne w diecezji bielsko-żywieckiej 2021

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO