Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-05-18

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Wójt Gminy Porąbka odnośnie 6-latków

2016-02-03 08:30:00 UG Porąbka 1745


Decyzja o tym, czy posyłać dziecko 6-letnie do I klasy, czy pozostawić go jeszcze w przedszkolu jest dla rodziców bardzo trudna

foto: SN

Decyzja o tym, czy posyłać dziecko 6-letnie do I klasy, czy pozostawić go jeszcze w przedszkolu jest dla rodziców bardzo trudna. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość edukacyjno-oświatowa nie ułatwia rodzicom rozwiązania problemu.

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania ze strony Rodziców dzieci dyrektorzy szkół podstawowych poproszeni zostali o przedstawienie informacji na temat tego, jak 6-latki w Gminie Porąbka radzą sobie w szkole. Informacje te może choć w minimalnym stopniu ułatwią Państwu tą złożoną decyzję.

Dzieci dobrze radzą sobie w szkole. Raczej nie mają problemów dydaktycznych, bardzo dobrze i dobrze radzą sobie z realizacją podstawy programowej.

Okres adaptacyjny przebiegł dobrze. Uczniowie szybko zaaklimatyzowali się do nowych warunków i wymagań. Większość dzieci bardziej zainteresowana jest zabawą niż nauką. Mimo to nauczyciele ocenili pozytywnie umiejętności uczniów – dzieci potrafią poprawnie pracować, starają się solidnie wykonywać polecenia i zadania, pamiętają o zadaniach domowych i wykonują je, lubią chodzić do szkoły.

W grupie większość radzi dzieci radzi sobie dobrze. Początkowa niepewność, a nawet strach związany ze szkołą, przejawiający się częstym płaczem i tęsknotą za rodzicem, ustąpił miejsca radości, otwartości, także chęci uczestniczenia nie tylko w zabawach, ale również w zajęciach lekcyjnych. Dzieci starają się aktywnie uczestniczyć w lekcji. Chętnie eksperymentują i zgodnie współpracują. Wypowiadają się na dowolne tematy, a także zdobywają wiedzę z różnych dziedzin. Coraz częściej nawiązują także nowe kontakty i uczestniczą w zabawach z innymi dziećmi. Szczególnie ważny jest dla nich kontakt z wychowawcą, a także z panią ze świetlicy. Bezpiecznie czują się również w kontakcie z innymi nauczycielami ich uczącymi. Sześciolatki chętnie obserwują i opowiadają o zmianach zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu. Są wrażliwe na krzywdę swoją i innych. Znają i starają się przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, choć do tej pory czasem sprawia im to problem. Wśród najmłodszych uczniów zawsze też zwycięża potrzeba ruchu, często nieukierunkowanego, mogącego stanowić nawet zagrożenie. Problemem jest również raczej niski poziom koncentracji uwagi. Warto jednak zaznaczyć, że dzieci w większości są chętne do pracy i podejmowania różnych działań.

Istnieje jednak grupa dzieci, która wciąż ma problem z odnalezieniem się w szkolnej rzeczywistości. Zabiegają o wyłączną uwagę albo starają się pozostać niezauważone. Mają problem z dokonywaniem analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej, a także wykonywaniem prostych obliczeń. Pracują w wolnym tempie, dlatego też zajęcia indywidualne bądź w małej grupie przynoszą zdecydowanie więcej efektów, jak praca w klasie. Zdarza się, że dzieci te wciąż płaczą i dużo czasu zajmuje ich uspokojenie, ponowne oswojenie ze szkolną rzeczywistością, czasami również kosztem lekcji. Uczniowie ci wykazują brak dojrzałości szkolnej, który przejawia się na różnych płaszczyznach.

We wszystkich szkołach nauczyciele obserwują częste wady wymowy oraz wady postawy, które powinny być korygowane. Problemem dla nauczycieli i uczniów jest konieczność zbyt szybkiego tempa realizacji podstawy programowej.

Według nauczycieli trudno generalizować. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy 6-latek powinien iść do szkoły, czy nie? Wszystko zależy od dziecka, głównie jego emocji i przygotowania do podjęcia nauki czytania i pisania (głoskowanie, analiza i synteza słuchowa). Są sześciolatki, które zdecydowanie nie powinny jeszcze chodzić szkoły. Inne, od pierwszych minut świetnie się w niej czują i odnajdują, co potwierdzają również sami rodzice. Jednakże według podstawy programowej dzieci na osiągnięcie wymagań szczegółowych mają 3 lata, dlatego na dzień dzisiejszy trudno jest ocenić w jakim stopniu je spełnią na końcowym etapie.

W Szkole Podstawowej w Bujakowie w dwóch klasach I uczy się 41 dzieci, z czego 21 to 6-latki. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny odroczono 3 uczniom. Dla dzieci z problemami organizuje się zajęcia specjalistyczne.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu na 90 uczniów wszystkich pięciu oddziałów klas pierwszych 51 to 6–latki. Obowiązek szkolny odroczono 16 uczniom z rocznika 2009, z czego dwoje posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddziały z 6–latkami liczą od 16 do 18 uczniów. Pojedynczy uczniowie mają problemy ze skupieniem uwagi, mają zaburzoną syntezę wzrokowo – słuchową (około 1% wszystkich uczniów). Dla tych uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce w roku szkolnym 2014/2015 na 56 pierwszaków naukę w szkole rozpoczęło 21 6-latków, w roku szkolnym 2015/2016 na 61 uczniów klas pierwszych 40 to 6–latki. W 2015r. obowiązek szkolny odroczono 6 uczniom z rocznika 2009. Oddziały z 6–latkami liczą od 16 do 22 uczniów. W trakcie trwania I semestru nauki zaobserwowano, że niektórzy uczniowie mają problemy ze skupieniem uwagi, opanowaniem emocji, mają zaburzoną syntezę wzrokowo – słuchową i wady wymowy. Dla tych uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz terapeutyczne.

Do I klas w Szkole Podstawowej im.T.Kościuszki w Kobiernicach uczęszcza 39 dzieci, z czego 24 uczniów to 6-latki. W bieżącym roku szkolnym odroczono obowiązek szkolny 7 dzieciom (w tym jednemu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Dla dzieci z problemami organizuje się zajęcia specjalistyczne.

Ze swojej strony chcę zapewnić, że jeżeli zdecydują Państwo, że Wasz 6-latek pójdzie do I klasy my uczynimy wszystko, żeby w szkole poczuł się pewnie i bezpiecznie. Podobne zapewnienia składają dyrektorzy i nauczyciele szkół, którzy ze swojej strony będą starali się zapewnić Waszym dzieciom opiekę i edukację na najwyższym poziomie. Dyrektorzy przedszkoli zostali poproszeni o zaproszenie na spotkania z rodzicami dyrektorów szkół podstawowych. Rodzice będą mogli bezpośrednio porozmawiać z dyrektorami szkół, rozwiać swoje wątpliwości, być może utwierdzić się w swojej decyzji. W podjęciu decyzji może pomóc też poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy wychowawca w przedszkolu.

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Skradziony Fiat Punto odzyskany
  2021-05-17

  Skradziony Fiat Punto odzyskany

  Skradziony samochód, którego właściciel poszukiwał przy pomocy mediów społecznościowych, z...

  Bielsko-Biała. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy
  2021-05-18

  Bielsko-Biała. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

  Dzięki obywatelskiej postawie świadka policjanci zatrzymali kompletnie nietrzeźwego kierow...

  Przyjechali nielegalnie do Polski ukryci pod naczepą ciężarówki
  2021-05-17

  Przyjechali nielegalnie do Polski ukryci pod naczepą ciężarówki

  W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były Niemcy.

   Popularne Artykuły


   MZK Bielsko-Biała. Podpisano umowę na zakup nowych autobusów
   2021-05-13

   MZK Bielsko-Biała. Podpisano umowę na zakup nowych autobusów

   Pięć nowych autobusów klasy MAXI za 5 miesięcy zawita do stolicy Podbeskidzia

   Bielsko-Biała. Wracają zajęcia w domach kultury
   2021-05-17

   Bielsko-Biała. Wracają zajęcia w domach kultury

   Dobra wiadomość: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej wznawia działalność

   Paszporty szczepionkowe: jak będą wyglądać i czy Unia zdąży z nimi przed latem. Kością niezgody w negocjacjach jest kilka kwestii
   2021-05-15

   Paszporty szczepionkowe: jak będą wyglądać i czy Unia zdąży z nimi przed latem. Kością niezgody w negocjacjach jest kilka kwestii

   Paszporty szczepionkowe: jak będą wyglądać i czy Unia zdąży z nimi przed latem. Kością nie...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO