Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-09-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Straż Miejska przypomina!

2017-12-05 05:00:00 Straż Miejska w Bielsku-Białej 2325


Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przez cały okres zimowy będą zwracać szczególną uwagę na stan dróg i chodników w naszym mieście.

fot. Straż Miejska Bielsko-Biała

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przez cały okres zimowy będą zwracać szczególną uwagę na stan dróg i chodników w naszym mieście.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Bielsko-Biała przyjętego Uchwałą Nr XIII/209/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015r. Obowiązki w tym zakresie to:

- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia: błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, winni obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
- Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 1.
- Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię.
- Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów na osobę odpowiedzialną funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, a w przypadku odmowy jego przyjęcia skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!
  2023-09-29

  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!

  Piękna zabytkowa kamienica przy ulicy Zamkowej 8 została nagrodzona, a budynek zabytkowego...

  Odeszła Beata Król
  2023-09-29

  Odeszła Beata Król

  Zmarła długoletnia pracownica Działu Organizacji Widowni Teatru Polskiego w Bielsku-Białej...

  Zmarł Eugeniusz Osika
  2023-09-28

  Zmarł Eugeniusz Osika

  Zmarł Eugeniusz Osika, wielki społecznik, człowiek miliona pasji.

   Popularne Artykuły


   Bukostrada w Lipniku
   2023-09-25

   Bukostrada w Lipniku

   Największy mural w Bielsku-Białej został uroczyście otwarty w Lipniku. 23 września oficjal...

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy
   2023-09-23

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

   24 września odbędzie się jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy. W trakcie przejazdu rowerzystów ...

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami
   2023-09-22

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO