Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2024-05-31

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Kwalifikacja wojskowa 2022. Kogo obejmie?

2022-05-11 07:32:00 mswia.gov.pl 1635


Kwalifikacja zostanie przeprowadzona od 18 maja do 30 czerwca. Kogo obejmie?

foto: SN

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego z 21 marca br. o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, w Bielsku-Białej kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie od 18 maja do 30 czerwca. Za wyjątkiem 16 i 17 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00 w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater 14.


R E K L A M A 


Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej znajdują się w publikowanym poniżej obwieszczeniu wojewody śląskiego.

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod nr tel.: 33 / 497 16 21.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 17), w tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Bielska-Białej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed prezydentem miasta Bielska-Białej, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Bielska-Białej oraz szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1. PREZYDENTOWI MIASTA Bielska-Białej:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Bielska-Białej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej:
a) aktualną fotografię o wymiarach 2,5 cm x 3,5 cm, bez nakrycia głowy,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Biskup Roman Pindel udziela dyspensy
  2024-05-30

  Biskup Roman Pindel udziela dyspensy

  Biskup Roman Pindel udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji Bielsko-Ż...

  Boże Ciało w Bielsku-Białej
  2024-05-30

  Boże Ciało w Bielsku-Białej

  W związku z procesjami Bożego Ciała na ulicach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. ...

  Synoptycy zapowiadają burze z gradem. Najnowsza prognoza pogody
  2024-05-30

  Synoptycy zapowiadają burze z gradem. Najnowsza prognoza pogody

  IMGW wydało ostrzeżenie dla Powiatu Bielskiego

   Popularne Artykuły


   Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej już otwarte
   2024-05-28

   Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej już otwarte

   W weekend OKO odwiedziły tłumy, dzień wcześniej – 24 maja - odbyło się uroczyste otwarcie ...

   Piotr Krzyżowski zdobył Mount Everest solo, bez użycia tlenu!
   2024-05-24

   Piotr Krzyżowski zdobył Mount Everest solo, bez użycia tlenu!

   Piotr Krzyżowski zdobył Mount Everest. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że P...

   Zbliża się Przedszkoliada 2024
   2024-05-27

   Zbliża się Przedszkoliada 2024

   Turniej na popularnej „Górce” będzie doskonałą okazją do świętowania Dnia Dziecka, który w...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO