Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2022-06-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała: Nabór do szkół podstawowych

2021-03-02 07:00:00 Bielsko-Biała 1163


Zapisy i rekrutacja odbędą się za pomocą systemu elektronicznego. Rozpoczną się 8 marca br.

foto: UM Bielsko-Biała

- Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych – przypomina rodzicom Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zapisy i rekrutacja odbędą się za pomocą systemu elektronicznego. Rozpoczną się 8 marca br.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk, ograniczony kontakt z pracownikami i zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Wnioski i zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji o wysyłce dokumentów należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze zapisów – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową - lub rekrutacji – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa. Zapisy i rekrutacja odbędą się za pomocą systemu elektronicznego. Rozpoczną się 8 marca o godz. 9.00 i potrwają do 6 kwietnia br. do godz. 15.00 pod adresem http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – zgłoszenie – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpocznie się 8 marca o godz. 9.00 i potrwa do 6 kwietnia br. do godz. 15.00 pod adresem http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej obowiązują określone kryteria. Pierwszeństwo ma kandydat:
• którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji;
• którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji
• lub w obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do klas pierwszych oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 8 marca od godz. 9.00 do 19 marca br. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl. Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym na czas nauki w szkole podstawowej, mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
- oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego zgłoszenie, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
- oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej i w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Natomiast oddziały specjalne funkcjonują: w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

W załączeniu: uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru oraz zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Praca w upały. Jakie obowiązki ma pracodawca?
  2022-06-29

  Praca w upały. Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem prac...

  Helikopter w górach - jak wynająć wycieczkę śmigłowcem?
  2022-06-28

  Helikopter w górach - jak wynająć wycieczkę śmigłowcem?

  Widziałeś kiedyś latający helikopter w górach? Wyobraź sobie, jakie widoki oglądają osoby,...

  Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Burze z gradem
  2022-06-28

  Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Burze z gradem

  Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Burze z gradem

   Popularne Artykuły


   Piknik na początek wakacji
   2022-06-25

   Piknik na początek wakacji

   Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz wraz z Książnicą Beskidzką zaprasza na tradycyjny już pikn...

   Zmarł Zbigniew Banet
   2022-06-25

   Zmarł Zbigniew Banet

   Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł Zbigniew Banet

   Kolej pod Dębowcem
   2022-06-23

   Kolej pod Dębowcem

   W Bielsku-Białej ponownie odbędzie się wyjątkowa wystawa "Kolej w miniaturze"

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO