Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-06-07

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

W Bielsku-Białej powstanie kolejna ścieżka rowerowa

2022-04-22 06:23:00 Miasto Bielsko-Biała 3210


Miasto staje się coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Praktycznie przy okazji każdej inwestycji drogowej w Bielsku-Białej powstają kolejne kilometry tras rowerowych.

Bielsko-Biała

Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, w najbliższym czasie miastu przybędzie kolejna ścieżka rowerowa wzdłuż modernizowanej ulicy Łowieckiej. W planach MZD jest również wydłużenie trasy rowerowej od projektowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP aż do granicy miasta z Kozami. Obydwa odcinki mają być częścią większej trasy rowerowej 604, biegnącej od Cieszyna do Krzemionek na wschodniej granicy Bielska-Białej.


R E K L A M A 


Północ-południe już jest
Główna arteria rowerowa Bielska-Białej, będąca częścią krajowej trasy rowerowej nr 17, ciągnie się wzdłuż przedzielającej miasto w osi północ-południe rzeki Białej. Rozpoczyna się na granicy z Czechowicami-Dziedzicami i - wykorzystując wały przeciwpowodziowe rzeki oraz byłą drogę serwisową wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego - zmierza do centrum miasta. Od ronda Ofiar Katynia włącza się do ruchu ogólnego, biegnąc ulicami Michała Grażyńskiego, Jana Kilińskiego, Podwale aż do ronda przy Galerii Sfera. Stąd ulicą Cechową podąża do ul. 11 Listopada, a dalej do placu Ratuszowego. Następnie, znów w sąsiedztwie rzeki Białej, zmierza do południowej granicy miasta z Wilkowicami.

Trasa północ-południe, dzięki wykorzystaniu naturalnego korytarza płynącej przez całe miasto rzeki, jest płaska, więc i łatwa do pokonania. Spełnia potrzeby komunikacyjne i daje możliwość dotarcia do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Bielska-Białej oraz rowerowych szlaków i ścieżek górskich.

Wschód- zachód jeszcze przed nami
Wytyczenie drugiej osi rowerowej wschód-zachód wydaje się mniej jednoznaczne. Po pierwsze, po rozbudowie ul. Cieszyńskiej rowerzyści od września 2021 r. mogą korzystać z zupełnie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od granicy miasta wzdłuż południowej krawędzi ulicy aż do lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Od tego miejsca MZD wytyczył drogi z wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów lokalnymi ulicami biegnącymi niemal równolegle do Cieszyńskiej. W ten sposób cykliści bezpiecznie mogą dziś dojechać do ronda Hulanka. Ta trasa odpowiada na potrzeby rowerzystów chcących się przemieszczać z zewnętrznych dzielnic miasta np. Wapienicy, w kierunku jego centrum czy też mieszkańców Aleksandrowic zmierzających do lotniska lub Hulanki.

- To jednak nie jest jeszcze zasadnicza rowerowa trasa wyznaczająca oś wschód-zachód. Taką rolę ma spełniać planowana regionalna trasa 604 rozpoczynająca się w Cieszynie. Formalnym przedstawicielem samorządowych partnerów przygotowujących jej przebieg na tym etapie jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza - informuje zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Barteczko. - Przyszłe połączenie trasy z Bielskiem-Białą zaplanowano na granicy Jaworza od ulicy Podgórskiej, ciągiem rowerowym w obrębie pasa drogowego dotrze ono do ul. Zapory. Dalej jako samodzielny ciąg pieszo-rowerowy pobiegnie ulicą Kopytko. Wytyczona równolegle do potoku Wapienica trasa dotrze do ul. Tartacznej, a tam połączy się z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Dębowiec. Po kilkuset metrach rowerzyści dojadą do skrzyżowania z przebudowywaną ul. Łowiecką, wzdłuż której właśnie powstaje dwukilometrowy wydzielony ciąg pieszo-rowerowy prowadzący bezpośrednio do lotniska. Stąd istniejąca ścieżka rowerowa obok trasy dla rolkarzy wyprowadzi miłośników dwóch kółek ulicą Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, wzdłuż której planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do Hulanki, a dalej Piastowską przez centralne dzielnice skręci w ulice Karola Korna i Stefana Żeromskiego docierając do ulicy Przechód Dworcowy, czyli do planowanego Centrum Przesiadkowego – wyjaśnia W. Barteczko.

To jednak dopiero połowa projektowanej osi wschód-zachód. Od tego miejsca rowerzyści - korzystając wciąż z Przechodu Dworcowego nad ul. Warszawską i torami kolejowymi - przetną ul. Stefana Okrzei. Stąd zupełnie nową drogą zbiorczą biegnącą równolegle do granicy torowisk towarowych dworca PKP rowerzyści dotrą do ul. Michała Grażyńskiego, gdzie ścieżka rowerowa połączy się z mającą przebiegać tędy ul. Nowopiekarską – czyli północno śródmiejską obwodnicą Bielska-Białej. Wykorzysta część jej długości aż do ul. Towarowej. To ważne miejsce, bowiem od niego trasa rowerowa aż do Krzemionek (czyli prawie granicy miasta z Kozami) pobiegnie w bezpośrednim sąsiedztwie torów PKP. Nowym łącznikiem przebije się więc pod wiaduktem na ul. Lwowskiej i dalej, wykorzystując istniejącą ulicę Szlak, przetnie ulicę Rzemieślniczą, przebiegnie pod drogą ekspresową S1 i towarzysząc linii kolejowej na Kozy, dotrze aż do przystanku na Krzemionkach, a dokładniej do skrzyżowania z ul. Krańcową. Od tego miejsca rowerzyści będą mogli wybrać dalszy cel swojej podróży – najprawdopodobniej kierując się w stronę rozchodzących się z tej okolicy popularnych turystycznych tras rowerowych np. na Chrobaczą Łąkę, Przegibek czy w stronę Czańca.

W ten sposób inżynierowie z Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej widzą przyszłość drugiej najważniejszej osi tworzącej zasadniczy szkielet połączeń rowerowych w Bielsku-Białej.

- Pierwsza trasa nr 17 północ-południe już w zasadzie istnieje. Na trasę 604 w całym przebiegu jeszcze trochę poczekamy. O ile bowiem powstanie ul. Łowieckiej to perspektywa końcówki tegorocznego lata, o tyle dalszy przebieg trasy łączy się z budową ul. Nowopiekarskiej, Centrum Przesiadkowego i projektowaniem przebiegu nowej trasy przez tereny należące do kolei - wyjaśnia Wojciech Barteczko.

opr. JacK

Miasto staje się coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Praktycznie przy okazji każdej inwestycji drogowej w Bielsku-Białej powstają kolejne kilometry tras rowerowych.

Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, w najbliższym czasie miastu przybędzie kolejna ścieżka rowerowa wzdłuż modernizowanej ulicy Łowieckiej. W planach MZD jest również wydłużenie trasy rowerowej od projektowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP aż do granicy miasta z Kozami. Obydwa odcinki mają być częścią większej trasy rowerowej 604, biegnącej od Cieszyna do Krzemionek na wschodniej granicy Bielska-Białej.

Północ-południe już jest
Główna arteria rowerowa Bielska-Białej, będąca częścią krajowej trasy rowerowej nr 17, ciągnie się wzdłuż przedzielającej miasto w osi północ-południe rzeki Białej. Rozpoczyna się na granicy z Czechowicami-Dziedzicami i - wykorzystując wały przeciwpowodziowe rzeki oraz byłą drogę serwisową wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego - zmierza do centrum miasta. Od ronda Ofiar Katynia włącza się do ruchu ogólnego, biegnąc ulicami Michała Grażyńskiego, Jana Kilińskiego, Podwale aż do ronda przy Galerii Sfera. Stąd ulicą Cechową podąża do ul. 11 Listopada, a dalej do placu Ratuszowego. Następnie, znów w sąsiedztwie rzeki Białej, zmierza do południowej granicy miasta z Wilkowicami.

Trasa północ-południe, dzięki wykorzystaniu naturalnego korytarza płynącej przez całe miasto rzeki, jest płaska, więc i łatwa do pokonania. Spełnia potrzeby komunikacyjne i daje możliwość dotarcia do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Bielska-Białej oraz rowerowych szlaków i ścieżek górskich.

Wschód- zachód jeszcze przed nami
Wytyczenie drugiej osi rowerowej wschód-zachód wydaje się mniej jednoznaczne. Po pierwsze, po rozbudowie ul. Cieszyńskiej rowerzyści od września 2021 r. mogą korzystać z zupełnie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od granicy miasta wzdłuż południowej krawędzi ulicy aż do lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Od tego miejsca MZD wytyczył drogi z wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów lokalnymi ulicami biegnącymi niemal równolegle do Cieszyńskiej. W ten sposób cykliści bezpiecznie mogą dziś dojechać do ronda Hulanka. Ta trasa odpowiada na potrzeby rowerzystów chcących się przemieszczać z zewnętrznych dzielnic miasta np. Wapienicy, w kierunku jego centrum czy też mieszkańców Aleksandrowic zmierzających do lotniska lub Hulanki.

- To jednak nie jest jeszcze zasadnicza rowerowa trasa wyznaczająca oś wschód-zachód. Taką rolę ma spełniać planowana regionalna trasa 604 rozpoczynająca się w Cieszynie. Formalnym przedstawicielem samorządowych partnerów przygotowujących jej przebieg na tym etapie jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza - informuje zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Barteczko. - Przyszłe połączenie trasy z Bielskiem-Białą zaplanowano na granicy Jaworza od ulicy Podgórskiej, ciągiem rowerowym w obrębie pasa drogowego dotrze ono do ul. Zapory. Dalej jako samodzielny ciąg pieszo-rowerowy pobiegnie ulicą Kopytko. Wytyczona równolegle do potoku Wapienica trasa dotrze do ul. Tartacznej, a tam połączy się z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Dębowiec. Po kilkuset metrach rowerzyści dojadą do skrzyżowania z przebudowywaną ul. Łowiecką, wzdłuż której właśnie powstaje dwukilometrowy wydzielony ciąg pieszo-rowerowy prowadzący bezpośrednio do lotniska. Stąd istniejąca ścieżka rowerowa obok trasy dla rolkarzy wyprowadzi miłośników dwóch kółek ulicą Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, wzdłuż której planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do Hulanki, a dalej Piastowską przez centralne dzielnice skręci w ulice Karola Korna i Stefana Żeromskiego docierając do ulicy Przechód Dworcowy, czyli do planowanego Centrum Przesiadkowego – wyjaśnia W. Barteczko.

To jednak dopiero połowa projektowanej osi wschód-zachód. Od tego miejsca rowerzyści - korzystając wciąż z Przechodu Dworcowego nad ul. Warszawską i torami kolejowymi - przetną ul. Stefana Okrzei. Stąd zupełnie nową drogą zbiorczą biegnącą równolegle do granicy torowisk towarowych dworca PKP rowerzyści dotrą do ul. Michała Grażyńskiego, gdzie ścieżka rowerowa połączy się z mającą przebiegać tędy ul. Nowopiekarską – czyli północno śródmiejską obwodnicą Bielska-Białej. Wykorzysta część jej długości aż do ul. Towarowej. To ważne miejsce, bowiem od niego trasa rowerowa aż do Krzemionek (czyli prawie granicy miasta z Kozami) pobiegnie w bezpośrednim sąsiedztwie torów PKP. Nowym łącznikiem przebije się więc pod wiaduktem na ul. Lwowskiej i dalej, wykorzystując istniejącą ulicę Szlak, przetnie ulicę Rzemieślniczą, przebiegnie pod drogą ekspresową S1 i towarzysząc linii kolejowej na Kozy, dotrze aż do przystanku na Krzemionkach, a dokładniej do skrzyżowania z ul. Krańcową. Od tego miejsca rowerzyści będą mogli wybrać dalszy cel swojej podróży – najprawdopodobniej kierując się w stronę rozchodzących się z tej okolicy popularnych turystycznych tras rowerowych np. na Chrobaczą Łąkę, Przegibek czy w stronę Czańca.

W ten sposób inżynierowie z Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej widzą przyszłość drugiej najważniejszej osi tworzącej zasadniczy szkielet połączeń rowerowych w Bielsku-Białej.

- Pierwsza trasa nr 17 północ-południe już w zasadzie istnieje. Na trasę 604 w całym przebiegu jeszcze trochę poczekamy. O ile bowiem powstanie ul. Łowieckiej to perspektywa końcówki tegorocznego lata, o tyle dalszy przebieg trasy łączy się z budową ul. Nowopiekarskiej, Centrum Przesiadkowego i projektowaniem przebiegu nowej trasy przez tereny należące do kolei - wyjaśnia Wojciech Barteczko.

mapa


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Atemi na Mistrzostwach Polski
  2023-06-06

  Atemi na Mistrzostwach Polski

  Bielski team zaprezentował się doskonale - w konkurencjach indywidualnych i drużynowych z...

  Przedszkoliada 2023
  2023-06-06

  Przedszkoliada 2023

  36 przedszkoli - 31 z Bielska-Białej i 5 z okolic - wystawiło swoje reprezentacje do 17. P...

  XXII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny BeskidianAthletic
  2023-06-05

  XXII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny BeskidianAthletic

  3 czerwca na stadionie Klubu Sportowego Sprint Bielsko-Biała odbył się XXII Międzynarodowy...

   Popularne Artykuły


   Dzień Dziecka ze Szpiegiem
   2023-06-05

   Dzień Dziecka ze Szpiegiem

   Setki dzieci wzięły udział w poszukiwaniach Don Miguela – Szpiega z Krainy Deszczowców, kt...

   Bielsko-Biała. Śmiertelny wypadek motocyklisty. Policja apeluje o ostrożność
   2023-06-02

   Bielsko-Biała. Śmiertelny wypadek motocyklisty. Policja apeluje o ostrożność

   Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na skr...

   Gdzie polecieć tanio latem za granicę?
   2023-06-05

   Gdzie polecieć tanio latem za granicę?

   Lato to najchętniej wybierany czas do podróżowania. Niestety to sezon w całej Europie, dla...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO