Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2022-09-28

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022

2021-03-10 10:13:28 Bielsko-Biała 692


Rozpoczyna się 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Pula środków przewidzianych łącznie na BOBB2022 wynosi 7,4 mln zł, z czego 6 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe, a 1,4 mln zł na projekty ogólnomiejskie

Budżet B-B

Rozpoczyna się 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Pula środków przewidzianych łącznie na BOBB2022 wynosi 7,4 mln zł, z czego 6 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe, a 1,4 mln zł na projekty ogólnomiejskie. W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16. roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego lista nie jest wymagana. Zgłoszone w procedurze BOBB 2022 projekty przesyłane są do właściwej - ze względu na lokalizację projektu - rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.

Głosować na pozytywnie zweryfikowane projekty będzie można albo elektronicznie - za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego, albo za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych punktach głosowania. Prezydent miasta wskaże punkty głosowania dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania. Głosowanie potrwa co najmniej 14 dni.

Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec osiedla, którego projekt dotyczy.

Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym wyraża on zgodę na realizację zadania publicznego.

W uzasadnionych przypadkach prezydent miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10 proc. dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.

Uchwała podjęta przez Radę Miejską 10 czerwca 2019 roku określa zasady Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, m.in. wymagane 2-procentowe poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych zanim zostaną przewidziane do realizacji.

Jak zawsze, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym, tzn. po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2022 (stąd nazwa BOBB 2022), przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 9. edycji (najważniejsze informacje):
etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna - od marca 2021 roku;

etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów, formularzy z projektami do BOBB na 2022 rok - od 25 marca do 26 kwietnia 2021 roku.

etap III: Ocena i opiniowanie projektów - ocena formalna projektów do 10 maja 2021 roku.
Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli - do 11 czerwca 2021 roku.
Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 21 czerwca 2021 roku.
Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2022 rok. Opublikowanie informacji z wynikami opiniowania - do 20 sierpnia 2021 roku.
Opublikowanie wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 15 września 2021 roku.

etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty.
Głosowanie mieszkańców - od 24 września 2021 roku do 6 października 2021 roku.
Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 12 października 2021 roku.

etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie.
Ogłoszenie przez prezydenta miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2022 roku - do 22 października 2021 roku.
Wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu miasta na 2022 rok z podaniem wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu - do 26 października 2021 roku .

Uwaga: W opracowaniu jest nowa strona internetowa Budżetu Obywatelskiego, która ma być bardziej funkcjonalna i przejrzysta. Wszelkie najświeższe informacje dotyczące aktualnej edycji BOBB 2022 będą nadal pojawiały się na dotychczasowej stronie www.obywatelskibb.pl w zakładce Aktualności.

Źródło: https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20210309/131/budzet_obywatelski_bielskabialej_na_2022_rok.html


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wielu urazów można uniknąć
  2022-09-27

  Wielu urazów można uniknąć

  W ostatnich latach przybywa młodych pacjentów, którzy w wyniku urazów odniesionych podczas...

  Imprezy świąteczne dla pracowników - jakie zorganizować w 2022 roku?
  2022-09-26

  Imprezy świąteczne dla pracowników - jakie zorganizować w 2022 roku?

  Święta są już zapasem. Choć w takim miesiącu jak wrzesień czy październik to stwierdzenie ...

  60. Międzynarodowe Targi Budownictwa Jesień 2022 za nami
  2022-09-26

  60. Międzynarodowe Targi Budownictwa Jesień 2022 za nami

  60. Międzynarodowe Targi Budownictwa Jesień 2022, w których uczestniczyło około 200 wystaw...

   Popularne Artykuły


   100-lecie BKS. Imponująca wygrana bialskiej Stali w meczu z VFL Wolfsburg!
   2022-09-24

   100-lecie BKS. Imponująca wygrana bialskiej Stali w meczu z VFL Wolfsburg!

   Imponująca wygrana bialskiej Stali w meczu z VFL Wolfsburg!

   Bielsko-Biała: Są pieniądze na dodatek węglowy
   2022-09-23

   Bielsko-Biała: Są pieniądze na dodatek węglowy

   Na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynęły pieniądze potrzebne do jego wypłacani...

   Żywiec. Tragiczny wypadek na S1
   2022-09-21

   Żywiec. Tragiczny wypadek na S1

   W wyniku zdarzenia 37-letnia kobieta doznała obrażeń ciała i pomimo wysiłków ratowników me...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO