Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2023-09-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Budżet Bielska-Białej na 2017 rok

2016-12-20 15:30:00 UM Bielsko-Biała 2148


Planowane dochody na 2017 rok stanowią kwotę 1.014 mln zł i są wyższe o 15,6% w stosunku do roku 2016

foto: UM Bielsko-Biała

Planowane dochody na 2017 rok stanowią kwotę 1.014 mln zł i są wyższe o 15,6% w stosunku do roku 2016. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 872,8 mln zł i są wyższe o 1,8%, a dochody majątkowe wynoszą 141,4 mln zł i są wyższe o 609,6% w stosunku do 2016 roku. Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie miasto w przyszłym roku planuje pozyskać na zadania finansowane z udziałem tych środków.

Na realizację wydatków w 2017 roku przeznacza się środki w kwocie 1.067 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 786,8 mln zł, tj. 73,7%. Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań inwestycyjnych i środków na wkład własny do projektów unijnych.

Budżet na 2017 rok będzie mieć charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Można powiedzieć, że będzie to rok intensywnych działań inwestycyjnych. Na wydatki majątkowe przeznacza się bowiem 279,9 mln zł, tj. 26,3% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe przyszłego roku będą więc trzykrotnie wyższe od wydatków majątkowych uchwalonych na 2016 rok.

W zakresie wydatków majątkowych miasto musi być przygotowane do nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 133,7 mln zł.

W 2017 roku największy udział w wydatkach majątkowych będą stanowić inwestycje w zakresie transportu, na które zaplanowano 217,8 mln zł, tj. prawie 78,0%, inwestycje oświatowe – 21,9 mln zł, tj. 7,8%, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8,6 mln zł, tj. 3,1% , ochrony zdrowia – 7,2 mln zł tj. 2,6%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 6,8 mln zł, tj. 2,4% wydatków majątkowych ogółem.

Planowany deficyt wyniesie w przyszłym roku 52,5 mln zł. Pomimo zakładanego kredytu w kwocie 81 mln zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2017 roku wynosi 4,36% – przy dopuszczalnym 12,22%. Jest to potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej naszego Miasta.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!
  2023-09-29

  Zamkowa 8 z nagrodą za modernizację!

  Piękna zabytkowa kamienica przy ulicy Zamkowej 8 została nagrodzona, a budynek zabytkowego...

  Odeszła Beata Król
  2023-09-29

  Odeszła Beata Król

  Zmarła długoletnia pracownica Działu Organizacji Widowni Teatru Polskiego w Bielsku-Białej...

  Zmarł Eugeniusz Osika
  2023-09-28

  Zmarł Eugeniusz Osika

  Zmarł Eugeniusz Osika, wielki społecznik, człowiek miliona pasji.

   Popularne Artykuły


   Bukostrada w Lipniku
   2023-09-25

   Bukostrada w Lipniku

   Największy mural w Bielsku-Białej został uroczyście otwarty w Lipniku. 23 września oficjal...

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy
   2023-09-23

   Już jutro 52. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

   24 września odbędzie się jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy. W trakcie przejazdu rowerzystów ...

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami
   2023-09-22

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Silny deszcz z burzami

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO