Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2020-08-14

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Trzeba utrzymać dyspozytornię

2020-07-29 09:24:39 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 424


Ciąg dalszy walki o utrzymanie dyspozytorni medycznej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym i docelowo stworzenia w województwie śląskim trzech zamiast dwóch dyspozytorni pogotowia. Kolejne działania w tej sprawie zapowiada starosta bielski Andrzej Płonka

Karetka Pogotowia

Ciąg dalszy walki o utrzymanie dyspozytorni medycznej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym i docelowo stworzenia w województwie śląskim trzech zamiast dwóch dyspozytorni pogotowia. Kolejne działania w tej sprawie zapowiada starosta bielski Andrzej Płonka. Także Rada Miejska w Bielsku-Białej wiosną tego roku jednogłośnie podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się planom likwidacji dyspozytorni w bielskim pogotowiu.

- Nie zgadzamy się na likwidację dyspozytorni medycznej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Na terenie trzech powiatów - bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego - mamy góry i mnóstwo turystów. Obawiamy się o bezpieczeństwo mieszkańców i naszych gości – mówi starosta Andrzej Płonka, który odpowiedź uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia nazywa lakoniczną. Resort odpowiedział na uchwałę Rady Powiatu Bielskiego w tej sprawie. Samorządowiec zapowiada dalsze działania na rzecz utrzymania w województwie śląskim trzech dyspozytorni medycznych. Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, od 2028 r. w każdym województwie ma działać jedna dyspozytornia medyczna, oprócz województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie w związku z liczbą mieszkańców mają zostać utworzone dwie dyspozytornie.

Od 1 stycznia 2021 r. osoby z dyspozytorni w Bielsku-Białej mają stać się pracownikami wojewody śląskiego. Tymczasem nikt nie wyraził zgody na to przejście. - A tu chodzi o znajomość topografii oraz przysiółków, w których często nie ma ulic, tylko numery. Kto będzie odbierał telefony? - pyta starosta.

Starosta podkreśla, że obawy samorządowców z południa województwa nie biorą się z powietrza. - Mieszkam na granicy dwóch województw i czasami w zależności od tego, kto ma mocniejszy sygnał, odbiera Kraków albo Katowice. Z samym sygnałem jest różnie, często zanika, a podczas burzy bywa, że trudno połączyć się z kimkolwiek - mówi Andrzej Płonka. Dodaje, że być może obawy samorządowców są przesadzone. - Dajmy sobie czas na sprawdzenie tego. Będziemy nadal zabiegać o modyfikację do trzech dyspozytorni w województwie śląskim - apeluje.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazuje, że według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody, co oznacza, że to wojewoda wskazuje lokalizację dyspozytorni medycznej. System działa na podstawie wojewódzkiego planu, a ten obejmuje m.in. lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych. W związku z powyższym, wskazanie liczby stanowisk dyspozytorskich w dyspozytorni medycznej jest zadaniem wojewody - czytamy w odpowiedzi na stanowisko Rady Powiatu Bielskiego.

Kierunek zmian przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia zakłada koncentrację dyspozytorni medycznych (DM) i tworzenie dużych rejonów operacyjnych. W ciągu ostatnich lat liczba dyspozytorni zmniejszyła się w całym kraju z ponad 330 do 39. Docelowo ma ich być 18. Jedno stanowisko dyspozytorskie ma przypadać na każde 200 tys. mieszkańców. Może to zmienić, według potrzeb, wojewoda. W piśmie czytamy też, że ustawa dopuszcza w okresie przejściowym funkcjonowanie obecnie działających DM - o ile spełnią one wymagania dotyczące ujednolicenia organizacji DM i wdrożenia modelu operatorsko-dyspozytorskiego.

Przypomnijmy, że apel przeciwko likwidacji dyspozytorni podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poparli wszyscy obecni na sesji radni z klubów Wspólnie dla Bielska-Białej, Prawo i Sprawiedliwość oraz Niezależni.BB. Dokument skierowany został do władz centralnych, m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu.
W przyjętym apelu czytamy:
W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. z 2019 r. poz. 993, ze zm.) tj. 1 stycznia 2021 roku, który brzmi: „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planowanego ograniczenia liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego, a co za tym idzie planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej, funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.
Bielska dyspozytornia, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje swoim działaniem obszar, na który składają się cztery samorządy terytorialne, tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Dysponuje ona 25 doświadczonymi, wykwalifikowanymi zespołami ratownictwa medycznego, zabezpieczając populację ok. 670 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren o powierzchni 2.353,5 km2. Swoją pracę wykonują w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy użyciu specjalistycznego wyposażenia. Likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy osobom zamieszkującym subregion południowy województwa, w tym naszego miasta. Spowoduje to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres. Również istotna w niej jest bardzo dobra znajomość ukształtowania i zróżnicowania terenu oraz rozdrobnienia administracyjnego, występującego na obszarze objętym działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to niebagatelny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia oraz uzyskanie jak najkrótszego czasu dojazdu do niego ratowników medycznych. Trzeba mieć również na uwadze fakt, że w przeważającej części teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe znajduje się na obszarach górskich, niejednokrotnie trudno dostępnych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzonych rozwiązań ustawowych oraz uzasadnione obawy o bezpieczeństwo zdrowotne populacji, objętej obecnym zasięgiem działania bielskiej dyspozytorni, po 1 stycznia 2021 r.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Dobre wyposażenie dla pracowników
  2020-08-13

  Dobre wyposażenie dla pracowników

  Dobry pracownik to dla każdej firmy skarb, o który warto będzie dbać. Dlatego nie powinno ...

  Sześciu poszukiwanych zatrzymanych przez bielskich policjantów
  2020-08-13

  Sześciu poszukiwanych zatrzymanych przez bielskich policjantów

  Bielscy policjanci w ostatnich dniach zatrzymali sześciu poszukiwanych w tym dwie osoby po...

  Wzmożone kontrole. Trwa akcja Bezpieczny Pieszy
  2020-08-13

  Wzmożone kontrole. Trwa akcja Bezpieczny Pieszy

  Policjanci bielskiego wydziału ruchu drogowego od godz. 7.00 prowadzą dziś akcję „Bezpiecz...

   Popularne Artykuły


   VIII Festiwal Ciemnego Nieba
   2020-08-07

   VIII Festiwal Ciemnego Nieba

   Zbliża się VIII Festiwal Ciemnego Nieba, czyli najbardziej kosmiczne wydarzenie tego lata ...

   Rozgrywki europejskich pucharów w Bielsku-Białej?
   2020-08-10

   Rozgrywki europejskich pucharów w Bielsku-Białej?

   UEFA – czyli Unia Europejskich Związków Piłkarskich - poinformowała, że cztery kraje mogą ...

   Koniec podwyżek na horyzoncie?
   2020-08-08

   Koniec podwyżek na horyzoncie?

   W drugiej połowie wakacji jest jednak szansa na zatrzymanie tej wzrostowej tendencji.

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO