Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2019-07-19

Bądź na bieżąco


reklama

Czas na rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych

2018-06-07 05:00:00 UM Bielsko-Biała 2246


5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim rozpoczęto cykl konsultacji społecznych, dotyczących planowanego przez Miasto projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała”

fot. UM Bielsko-Biała


5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim rozpoczęto cykl konsultacji społecznych, dotyczących planowanego przez Miasto projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała”.

Projekt jest częścią wspólnego subregionalnego przedsięwzięcia, zidentyfikowanego jako projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej), zatem jego finansowanie jest zabezpieczone w ramach programu. Całkowity koszt miejskiego projektu to ok. 33 miliony złotych, ale prawie 23 miliony będą pochodzić ze środków unijnych. Projekt został podzielony na dwa etapy, które będą realizowane w latach 2019-2021.

Przedsięwzięcie subregionalne składa się z ponad 20 projektów realizowanych przez samorządy z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, Nadleśnictwo Bielsko oraz inne podmioty z terenu subregionu południowego, a projekt Miasta Bielska-Białej jest jego największym elementem.

W ramach projektu Miasta planuje się działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej cennych obszarów przyrodniczych Bielska-Białej oraz edukację przyrodniczo-ekologiczną mieszkańców miasta i turystów. Zakłada się między innymi utworzenie edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych i kładek w ich ciągach (m.in. tematyczne tablice edukacyjne, miejsca odpoczynku, stanowiska edukacyjne – tzw. classroomy, w których dzieci będą mogły odbywać zajęcia edukacyjne na powietrzu) oraz wyeksponowanie cennych przyrodniczo obszarów miasta wraz z elementami ich czynnej ochrony.

I etap projektu ma być realizowany w różnych częściach miasta, głównie w obszarach cennych przyrodniczo, jak np. las komunalny, nadbrzeże rzeki Białej od granicy z gminą Wilkowice do Parku Strzygowskiego czy skarpa przy Bulwarach Straceńskich. Najistotniejszym elementem projektu jest utworzenie w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Grotowej 11 Centrum Edukacji Ekologicznej. Ostateczna koncepcja działalności i zarządzania ma powstać w ramach realizowanego zamówienia, natomiast ogólnie zakłada się częściowo stałą ekspozycję przyrodniczą oraz stworzenie sal dydaktycznych i multimedialnej sali konferencyjnej. W ogrodzie dookoła budynku pojawią się ciekawe stanowiska edukacyjne.

Z kolei w leśniczówce przy ul. Ochota zakłada się powstanie Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, które ma nieść profesjonalną pomoc zwierzętom dziko żyjącym rannym w wypadkach albo osieroconym, wymagającym rehabilitacji lub odchowania.

W ramach trwających konsultacji społecznych Miasto chce uzyskać opinie mieszkańców nt. przygotowanych propozycji lokalizacji i zakresu rzeczowego projektu, jak i uzyskać wnioski, które mogłyby zostać wzięte pod uwagę przy planowaniu II etapu projektu.

Przypominamy, że kolejne konsultacje przeprowadzone będą w terminach:
· 7 czerwiec 2018 r. - godz. 14.00-18.00
· 12 czerwiec 2018 r. - godz. 9.00-12.00

Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 w sali sesyjnej.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Pożar i ewakuacja bielskiej komendy
  2019-06-19

  Pożar i ewakuacja bielskiej komendy

  Policjanci i strażacy przeprowadzili ćwiczenia przeciwpożarowe

  Puchar Dyrektora MDK dla grupy teatralnej "Oj tam, Oj tam..." z DK Wapienicy
  2019-04-14

  Puchar Dyrektora MDK dla grupy teatralnej "Oj tam, Oj tam..." z DK Wapienicy

  grupa teatralna seniorów "Oj tam, Oj tam.." z Domu Kultury w Wapienicy za spekta...

  Syria, jakiej już nie ma...
  2019-04-04

  Syria, jakiej już nie ma...

  Na tę zachwycającą opowieść o świecie, którego już nie ma… zaprasza podróżnik, miłośnik gó...

   Popularne Artykuły


   Operacja Południe 2019
   2019-07-13

   Operacja Południe 2019

   W samo południe głównymi ulicami Bielska-Białej przejechała parada Operacji Południe

   Odwołanie koncertu zespołu „Muniek i Przyjaciele”
   2019-07-17

   Odwołanie koncertu zespołu „Muniek i Przyjaciele”

   Koncert zespołu „Muniek i Przyjaciele” w ramach Letniej Sceny Sfery został odwołany z powo...

   Wyjątkowa lekcja historii
   2019-07-16

   Wyjątkowa lekcja historii

   Zapraszamy mieszkańców oraz turystów na spotkania poświęcone historii, które poprowadzi dr...

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO