Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2019-03-23

Bądź na bieżąco


reklama

Zmiany w systemie parkingowym w Bielsku-Białej

2019-02-14 05:00:00 MZD Bielsko-Biała 2503


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje

fot. MZD Bielsko-Biała

Plac przed bielską Katedrą
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w II-ej połowie lutego br., zostaną zlikwidowane miejsca postojowe na parkingu – bezpośrednio przed budynkiem Katedry p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Likwidacja 21 miejsc postojowych na placu przed bielską Katedrą podyktowana jest faktem potrzeby ochrony przeciwpożarowej obiektu (nieograniczony dojazd oraz możliwość operacyjna dla pojazdów pożarniczych), jak również zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynika także z zamiaru podniesienia estetyki przestrzeni publicznej – staromiejskiego obszaru lokacyjnego Bielska, jak również wyeksponowania walorów zlokalizowanych na nim zabytków oraz rewitalizowanych kamienic. Podjęte działania wpisują się w realizację założeń oraz kierunków określonych w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021” – przyjętym Uchwałą Nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. – a w szczególności w zakresie Kierunku 4: „Podniesienie standardów miejskich przestrzeni publicznych i terenów zielonych” poprzez „(…) Przywrócenie pierwotnej funkcji placów jako miejsca spotkań i zgromadzeń, usunięcie parkingów z ich powierzchni i wprowadzenie małej architektury o wysokich walorach projektowych staje się wymogiem europejskich standardów w przestrzeni publicznej”.

W związku z powyższym zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, polegająca na:
– zlikwidowaniu znaków D-18 z tabliczkami na placu centralnym,
– przeniesieniu na wlot placu znaków D-40 oraz D-41,
– dołożeniu znaku D-41 (pod znak B-36 z tabliczką o treści „Nie dotyczy zaopatrzenia w godz. 18:00-10:00″) na ul. Schodowej,
– zastąpieniu znaku B-36 – znakiem D-18 z tabliczką o treści „Tylko dla pojazdów nowożeńców i karawanu”.

Należy podkreślić, iż likwidowane miejsca postojowe przed bielską Katedrą są bilansowane poprzez udostępnienie placu postojowego w rejonie ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika. Utwardzony plac postojowy przy Studiu Filmów Rysunkowych powstał na terenie przeznaczonym pod docelową budowę parkingu kubaturowego. Dokonano stosownej rozbiórki obiektów oraz niwelację terenu.

Parking przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego
Od stycznia br. trwają także prace przy budowie parkingu przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego i ul. Legionów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie parkingu o pojemności 132 miejsc postojowych, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych, budowie jezdni manewrowych, dwóch wjazdów na parking wraz z terminalem wjazdowo/wyjazdowym, budowie systemu parkingowego wraz z monitoringiem CCTV, jak również budowę systemu odwodnienia oraz oświetlenia.

Wykonawca w terminie 170 dni (tj. do 8 czerwca br.) zobowiązany jest wykonać ww. zakres inwestycyjny.

Parking przy ul. Tadeusza Rychlińskiego
Obecnie na terenie po byłej Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 17 wyłoniony wykonawca (Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „SANEL” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej) prowadzi prace związanie z wykonaniem muru oporowego w linii ogrodzenia dla docelowego parkingu w tej lokalizacji.

W trakcie rozstrzygania jest postępowanie przetargowe na drugi (docelowy) zakres inwestycji parkingowej tj. budowę parkingu wraz z jezdniami manewrowymi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci teletechnicznej, systemu parkingowego do poboru opłat, monitoringu CCTV, ogrodzenia oraz przebudowę drogi dojazdowej od ul. Władysława Broniewskiego.

W związku z organizacją na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej – Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019 (24.05-08.06.2019 r.) oraz potrzebą udostępnienia placu postojowego dla FIFA i PZPN, wprowadzone zostały dwa etapy wykonawcze parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 17.

W pierwszym etapie do 13 maja br. wykonawca zobligowany będzie do budowy konstrukcji parkingu oraz wjazdu na parking, co najmniej w warstwie górnej podbudowy z kruszywa łamanego – umożliwiającej bezpieczne korzystanie z parkingu, jak również uruchomienia oświetlenia obiektu.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Mistrzostwa oraz w ich trakcie prace nie będą prowadzone. Dokończenie zakresu finalnego (drugi etap) prac nastąpi po zakończeniu Mistrzostw.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  MZD informuje
  2019-03-18

  MZD informuje

  Na 32 ulicach prowadzone są prace w ramach bieżącego utrzymania dróg!

  Bielscy Motocykliści zapraszają
  2019-03-17

  Bielscy Motocykliści zapraszają

  Bielscy Motocykliści oficjalnie rozpoczną kolejny sezon motocyklowy. Tradycyjnie przejadą ...

  e-petrol.pl: kierowcy zapłacą za drogą ropę
  2019-03-16

  e-petrol.pl: kierowcy zapłacą za drogą ropę

  Najbliższe dni nie przyniosą poprawy sytuacji kierowców, którzy przy dystrybutorze zapłacą...

   Popularne Artykuły


   Sezon na ogródki letnie od kwietnia
   2019-03-21

   Sezon na ogródki letnie od kwietnia

   Sezon na ogródki letnie pod gołym niebem rozpocznie się w kwietniu!

   3 punkty dla Stali
   2019-03-18

   3 punkty dla Stali

   Od pewnego zwycięstwa nad LKS-em 99 Pruchna rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze bialskiej S...

   Podejrzany o zgwałcenia i kradzieże poszukiwany
   2019-03-19

   Podejrzany o zgwałcenia i kradzieże poszukiwany

   Tomasz Kosik poszukiwany jest na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. z...

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO