Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2020-09-21

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Zwolnienia z opłat

2020-08-26 12:47:02 Miasto Bielsko-Biała 6271


Miasto Bielsko-Biała. Paweł Sowa

Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach - do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego - lub jednorazowo, do 31 stycznia.

- 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia. Na mocy szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rady gmin zostały upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie z opłaty bądź przedłużenie terminu dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną – wyjaśniła na sesji RM 25 sierpnia zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Sabina Dutka.

Ponieważ w chwili obecnej dwie pierwsze raty została już opłacone przez przedsiębiorców, radni postanowili zwolnić ich z raty trzeciej oraz zdecydowali o zwrocie równowartości trzeciej raty tym przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok. Według wyliczeń na 9 lipca br., zwolnieniu z opłaty podlegałaby kwota trzeciej raty w wysokości około 165 tys. zł, natomiast ewentualny zwrot wpłaconej w styczniu trzeciej raty to kwota około 42 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Po wprowadzeniu wspomnianej nowelizacji do 31 grudnia br. środki te można przeznaczyć również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  Augustus i Zły
  2020-09-18

  Augustus i Zły

  Pierwszą premierą nowego sezonu w Banialuce będzie Augustus Hermana Hessego w reżyserii Ja...

  Rodzinny Piknik Kubiszówki
  2020-09-10

  Rodzinny Piknik Kubiszówki

  Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz razem z Akademią Seniora, Akademią Fantastyki i Japońskich...

   Popularne Artykuły


   Pożar samochodów dostawczych
   2020-09-16

   Pożar samochodów dostawczych

   Kiedy jednostki straży pożarnej przybyły na miejsce zdarzenia, pożarem objętych było sześć...

   Rynek w kwiatach
   2020-09-18

   Rynek w kwiatach

   W centrum Bielska-Białej trwają przygotowania do świętowania z okazji zwycięstwa w konkurs...

   22 września przejazd autobusami komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej będzie bezpłatny
   2020-09-19

   22 września przejazd autobusami komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej będzie bezpłatny

   22 września, w Europejskim Dniu bez Samochodu, przejazd autobusami komunikacji miejskiej w...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO