Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2020-05-27

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Lato w teatrze Banialuka

2014-07-08 15:30:00 Kryp 6125


Spek­takl pod­su­mo­wu­jący lipcowe warsz­taty zosta­nie zapre­zen­to­wany 12 lipca o godz. 18.00 oraz 13 lipca o godz. 11.00 na Dużej Scenie Teatru Lalek Bania­luka. Wstęp wolny.

foto: mat. prasowe

Punktem wyjścia pracy młodzieży będą pojęcia czasu i przestrzeni. Ich funk­cjo­no­wa­nie w świa­do­mo­ści ludzi w prze­szło­ści i dzisiejszy ich odbiór pod wpły­wem roz­woju tech­no­lo­gii oraz pro­cesu glo­ba­li­za­cji. O pono­wo­cze­snych teo­riach glo­ba­li­za­cji i płyn­nej rze­czy­wi­sto­ści McLu­hana i Bau­mana będziemy roz­ma­wiać sło­wami poezji Wisławy Szym­bor­skiej i Tade­usza Śliwiaka.

Lato w teatrze w Bania­luce odbywa się już po raz drugi. Ubie­gło­roczna edycja została bardzo dobrze przy­jęta przez uczest­ni­ków zajęć oraz obser­wa­to­rów z Insty­tutu Teatral­nego.

Warsz­taty w Bania­luce hono­ro­wym patro­na­tem objął pre­zy­dent Biel­ska-Bia­łej Jacek Kry­wult. Part­ne­rami pro­jektu są Śro­do­wi­skowe Cen­trum Pomocy oraz dele­ga­tura Kura­to­rium Oświaty w Biel­sku-Bia­łej. 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  Zielona plaża nieco później
  2020-05-27

  Zielona plaża nieco później

  Dłużej niż pierwotnie zapowiadano, bielszczanie będą musieli poczekać na Zieloną Plażę Mie...

  25. rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej
  2020-05-22

  25. rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej

  Dzisiaj przypada 25. rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej

   Popularne Artykuły


   Bielsko-Biała: Krok do modernizacji amfiteatru
   2020-05-20

   Bielsko-Biała: Krok do modernizacji amfiteatru

   Ruszyła długo oczekiwana inwestycja w Lipniku. Mowa o rekonstrukcji amfiteatru

   Bielsko-Biała: Powstała koncepcja modernizacji pływalni Panorama
   2020-05-22

   Bielsko-Biała: Powstała koncepcja modernizacji pływalni Panorama

   Powstała koncepcja modernizacji pływalni Panorama przy ul. Marii Konopnickiej 5. Projekt z...

   Monitoring pojazdów w firmie - czy warto z niego korzystać i jaki monitoring wybrać?
   2020-05-23

   Monitoring pojazdów w firmie - czy warto z niego korzystać i jaki monitoring wybrać?

   Monitoring pojazdów we flocie jest już pewnym standardem na polskim rynku transportowym. C...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO