Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2019-12-14

Bądź na bieżąco


reklama

Lato w teatrze Banialuka

2014-07-08 15:30:00 Kryp 6029


Spek­takl pod­su­mo­wu­jący lipcowe warsz­taty zosta­nie zapre­zen­to­wany 12 lipca o godz. 18.00 oraz 13 lipca o godz. 11.00 na Dużej Scenie Teatru Lalek Bania­luka. Wstęp wolny.

foto: mat. prasowe

Punktem wyjścia pracy młodzieży będą pojęcia czasu i przestrzeni. Ich funk­cjo­no­wa­nie w świa­do­mo­ści ludzi w prze­szło­ści i dzisiejszy ich odbiór pod wpły­wem roz­woju tech­no­lo­gii oraz pro­cesu glo­ba­li­za­cji. O pono­wo­cze­snych teo­riach glo­ba­li­za­cji i płyn­nej rze­czy­wi­sto­ści McLu­hana i Bau­mana będziemy roz­ma­wiać sło­wami poezji Wisławy Szym­bor­skiej i Tade­usza Śliwiaka.

Lato w teatrze w Bania­luce odbywa się już po raz drugi. Ubie­gło­roczna edycja została bardzo dobrze przy­jęta przez uczest­ni­ków zajęć oraz obser­wa­to­rów z Insty­tutu Teatral­nego.

Warsz­taty w Bania­luce hono­ro­wym patro­na­tem objął pre­zy­dent Biel­ska-Bia­łej Jacek Kry­wult. Part­ne­rami pro­jektu są Śro­do­wi­skowe Cen­trum Pomocy oraz dele­ga­tura Kura­to­rium Oświaty w Biel­sku-Bia­łej. 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Komedia „Nikt nie jest doskonały”
  2018-01-29

  Komedia „Nikt nie jest doskonały”

  Komedia „Nikt nie jest doskonały” S. Williamsa będzie grana 10 marca 2018 o godz. 19:30 w ...

  „Święta na Starówce”
  2019-12-11

  „Święta na Starówce”

  „Święta na Starówce” odbędą się w tym roku w dniach od 13 do 22 grudnia

  Sylwester w Bielsku-Białej!
  2019-12-10

  Sylwester w Bielsku-Białej!

  31 grudnia na placu Ratuszowym. Start godz. 20:00

   Popularne Artykuły


   Pomoc dla Kasi ze Szczyrku - Na koncie już blisko 300 tys.
   2019-12-07

   Pomoc dla Kasi ze Szczyrku - Na koncie już blisko 300 tys.

   Trwają zbiórki, by pomóc Katarzynie, która po wybuchu gazu straciła rodzinę i dach nad gło...

   Zaginął Radosław Polak
   2019-12-09

   Zaginął Radosław Polak

   Policjanci, najbliższa rodzina i znajomi poszukują 16-latka z Bielska-Białej

   Motomikołaje z prezentami dla dzieci z domu dziecka!
   2019-12-08

   Motomikołaje z prezentami dla dzieci z domu dziecka!

   Motomikołaje dostarczyli górę prezentów dla podopiecznych Domu Dziecka w Cygańskim Lesie

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO