Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2018-10-23

Bądź na bieżąco


reklama

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2018

2017-11-13 18:15:00 UM Bielsko-Biała 2626


Wyniki tegorocznego głosowania na projekty osiedlowe oraz ogólnomiejskie

foto: arch. SN

Publikujemy wyniki tegorocznego głosowania na Budżet Obywatelski 2018. Zestawienie zawiera oddzielnie głosy oddane na projekty ogólnomiejskie i na projekty osiedlowe oraz oznaczenie zwycięskich projektów. Przypominamy, że w bieżącej edycji kwota wygospodarowana na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 4.5 mln zł.

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka 500 000 zł 12 146
2 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7 480 000 zł 8 086
3 "Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży 242 490 zł 6 022
4 Lotniczy Plac Zabaw 217 000 zł 1 288
5 Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej 500 000 zł 936
6 Biblioteka na miarę XXI wieku - projekt o tym, dlaczego warto Książnicę Beskidzką, filię Lipnik zaopatrzyć w nowości wydawnicze, książki z dużą czcionką, audiobooki oraz sprzęt multimedialny i biurowy 20 000 zł 863
7 Budowa Parku Pamięci - Rewitalizacja Grobowca Rodziny Sennewaldt 90 000 zł 743
8 Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 425 000 zł 525
9 Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych 237 000 zł 509
10 Czyste powietrze i oszczędne ogrzewanie 500 000 zł 470
11 Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej 215 000 zł 438
12 Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych 452 000 zł 384
13 Kupa wstydu w naszym mieście - stworzenie systemu sprzątania psich nieczystości 139 000 zł 212
14 Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława 495 000 zł 178
15 Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9 340 000 zł 131
16 Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 190 000 zł 99
17 Organizacja wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" – wychowanie to zadanie 7 500 zł 77
18 Zakup zeskoku do skoku wzwyż dla bielskiego Orlika 6 000 zł 53

 

Suma niewykorzystanych środków: 60 510 zł

Wyniki głosowania na projekty ogólnomiejskie uwzględniają zasadę, która wynika z §4 ust. 9 pkt 6 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/504/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2017 r., która mówi, że w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów ogólnomiejskich za rekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji, o ile uzyskał poparcie co najmniej 3% głosów ogółem ważnie oddanych na projekty ogólnomiejskie.

Projekty osiedlowe, budżet 3 000 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla lub dzielnicy.

Głosowanie na projekty osiedlowe było prowadzone wyłącznie w Osiedlach, w których zostały zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane co najmniej 2 projekty. Natomiast w Osiedlach gdzie został zgłoszony tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt lub łączna wartość projektów po weryfikacji nie przekracza kwoty 100 000 zł, głosowanie nie było przeprowadzane, a taki projekt lub projekty uznawane były za przyjęte do realizacji w 2018 roku. Stąd też w odniesieniu do niektórych Osiedli w rubrykach dotyczących ilości głosów znalazła się cyfra "0".

Wyniki poszczególnych osiedli

Aleksandrowice, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 "Mały Modelarz" 100 000 zł 0
      0

Beskidzkie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 100 000 zł 716
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne 100 000 zł 284
      1000

Biała Krakowska, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Budowa placu zabaw dla dzieci "Biała Lipnicka" 100 000 zł 668
2 "Szachy i kije" - sprawny umysł w sprawnym ciele 44 000 zł 55
      723

Biała Północ, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zakup urządzeń rekreacyjnych 20 000 zł 0
2 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej 80 000 zł 0
      0

Biała Śródmieście, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej 100 000 zł 0
      0

Biała Wschód, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) 80 000 zł 402
2 Pracownia językowa 31 000 zł 346
3 Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 27, ul. Legionów 21 100 000 zł 60
      808

Bielsko Południe, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 "Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe" - montaż oświetlenia przy chodnikach spacerowych 100 000 zł 382
2 Plac zabaw dla dzieci na skwerku przy ul. Widok 100 000 zł 233
      615

Dolne Przedmieście, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia wokół Przedszkola 100 000 zł 570
2 Realizacja placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej 97 000 zł 162
      732

Górne Przedmieście, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 "Więcej ruchu dla maluchów" - realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej 100 000 zł 1 636
2 Budowa Parku Pamięci - renowacja muru przyszłego parku 100 000 zł 162
      1798

Grunwaldzkie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych 100 000 zł 773
2 Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej 100 000 zł 546
3 Rozbudowa placu zabaw 90 000 zł 197
      1516

Hałcnów, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego 100 000 zł 3 559
2 Plac Zabaw "Orchidea" 100 000 zł 450
3 Bezpieczny Hałcnów 98 500 zł 248
      4257

Kamienica, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 100 000 zł 4 133
2 "Radosna Dzielnica" - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy domu kultury w Kamienicy 90 000 zł 567
3 Urokliwa Kamienica 100 000 zł 415
4 Latający Uniwersytet 5 500 zł 20
      5135

Karpackie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 100 000 zł 0
      0

Komorowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej 100 000 zł 0
      0

Komorowice Śląskie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy Gimnazjum nr 14 80 000 zł 325
2 Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie 10 000 zł 242
3 Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 40 000 zł 70
      637

Kopernika, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika 100 000 zł 0
      0

Leszczyny, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 100 000 zł 3 448
2 Przedszkolny plac zabaw dla Przedszkola nr 6 82 000 zł 318
3 Remont chodników na Osiedlu Leszczyny przy blokach ul. Żywiecka nr 119, 121a i 123 100 000 zł 64
      3830

Lipnik, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Ciąg pieszy w centrum Lipnika 100 000 zł 0
      0

Mieszka I, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I 100 000 zł 244
2 Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 50 000 zł 46
      290

Mikuszowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola, Szkoły i PKS "Barbara" 100 000 zł 409
2 Bezpieczeństwo przy Kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich 100 000 zł 242
      651

Mikuszowice Śląskie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie 75 000 zł 1 156
2 Miejsca parkingowe dla Osiedla 100 000 zł 427
      1583

Piastowskie, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na Osiedlu Piastowskim 100 000 zł 190
2 Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska na osiedlu Piastowskim poprzez wykonanie nowego ogrodzenia 42 000 zł 28
      218

Polskich Skrzydeł, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej 100 000 zł 0
      0

Słoneczne, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier Podwórkowych 100 000 zł 1 093
2 Psia Łączka 75 000 zł 87
3 Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni integracyjnej - wykonanie alejki, montaż infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i zabawowej 90 000 zł 30
      1210

Stare Bielsko, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej 100 000 zł 713
2 Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe 100 000 zł 340
3 Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 wraz z doposażeniem ogrodu w urządzenia sportowe 100 000 zł 313
4 Powstanie "Starobielskiej Orkiestry Dętej" oraz "Zespołu Mażoretek" 100 000 zł 92
      1458

Straconka, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty 100 000 zł 0
      0

Środmieście - Bielsko, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Mini boisko i poszerzenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka 93 000 zł 0
2 Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej 7 000 zł 0
      0

Wapienica, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej 100 000 zł 564
2 Plac zabaw - kontynuacja projektu Fit-Park 100 000 zł 213
3 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej 100 000 zł 57
      834

Wojska Polskiego, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Skwer Marzeń 100 000 zł 489
2 Bajkowy Plac Zabaw 100 000 zł 352
      841

Złote Łany, budżet 100 000 zł

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany 100 000 zł 356
2 Zakup książek i wyposażenia dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 17 000 zł 261
      617

Suma niewykorzystanych środków: 115 510 zł

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Dni Hiszpańskie w Kubiszówce
  2018-10-23

  Dni Hiszpańskie w Kubiszówce

  Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz serdecznie zaprasza na Dni Hiszpańskie!!!

  Kuchnia skandynawska w DK w Komorowicach
  2018-10-17

  Kuchnia skandynawska w DK w Komorowicach

  Przed nami kolejna IX edycja spotkania kulinarnego z cyklu "Poznajemy Kuchnie Europy&...

  Dom Kultury w Wapienicy zaprasza
  2018-10-15

  Dom Kultury w Wapienicy zaprasza

  Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Wapienicy serdecznie zaprasza na w dniu 19.10.2018 r. ...

   Popularne Artykuły


   Konkurs - Kali
   2018-10-18

   Konkurs - Kali

   Kali zagra w Bielsku-Białej - do wygrania dwa pojedyncze zaproszenia na koncert

   Głosujemy do końca miesiąca
   2018-10-21

   Głosujemy do końca miesiąca

   Z ponad 300 zgłoszonych wykonawców pozostało niespełna 60

   XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów
   2018-10-17

   XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów

   XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO