Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2018-07-20

Bądź na bieżąco


reklama

Budżet Obywatelski 2018 - jak głosować

2017-10-09 09:37:00 SN 5497


Termin, zasady i sposób głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018

foto: SN

Na wszystkie 26 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta Bielska-Białej do Budżetu Obywatelskiego na 2018 - pozytywnie zweryfikowanych zostało 17 projektów. Natomiast, spośród wszystkich 80 projektów osiedlowych - pozytywnie zweryfikowanych zostało 63 projekty (w tym 51 projektów do głosowania).

Głosowanie będzie miało miejsce w dniach od 12 do 19 października 2017 r.

Głosować będzie można:
bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania, których wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta (karty te będą dostępne nie wcześniej niż w pierwszym dniu głosowania)

lub

za pośrednictwem elektronicznego modułu głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce „Głosowanie”.

Przewidziany na głosowanie okres jest wystarczająco długi aby mieszkańcy mogli bez pośpiechu zastanowić się nad poparciem interesującego ich projektu osiedlowego i/lub ogólnomiejskiego.

Załącznik Nr 1Wzór KARTY DO GŁOSOWANIA dla mieszkańców Bielska-Białej na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe

Załącznik Nr 2ISTOTNE ELEMENTY FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO do głosowania dla mieszkańców Bielska-Białej

Załącznik Nr 3LISTA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Załącznik Nr 4WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE AUTOMATYCZNIE DO REALIZACJI BEZ GŁOSOWANIA

Wykaz wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów jest również widoczny na głównej stronie B.O. 2018

 

Projekty osiedlowe (63)

 

IDNazwa projektuOsiedleKwota
1-OBB002 "Mały Modelarz" Aleksandrowice 100 000,00 zł
2-OBB002 Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych Beskidzkie 100 000,00 zł
2-OBB003 Multimedialne Centrum Edukacyjne Beskidzkie 100 000,00 zł
3-OBB001 "Szachy i kije" - sprawny umysł w sprawnym ciele Biała Krakowska 42 226,00 zł
3-OBB002 Budowa placu zabaw dla dzieci "Biała Lipnicka" Biała Krakowska 99 999,00 zł
4-OBB001 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej Biała Północ 80 000,00 zł
4-OBB002 Zakup urządzeń rekreacyjnych Biała Północ 20 000,00 zł
5-OBB001 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej Biała Śródmieście 100 000,00 zł
6-OBB001 Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 27, ul. Legionów 21 Biała Wschód 100 000,00 zł
6-OBB002 Pracownia językowa Biała Wschód 31 000,00 zł
6-OBB003 Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) Biała Wschód 80 000,00 zł
7-OBB001 "Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe" - montaż oświetlenia przy chodnikach spacerowych Bielsko Południe 100 000,00 zł
7-OBB002 Plac zabaw dla dzieci na skwerku przy ul. Widok Bielsko Południe 100 000,00 zł
8-OBB001 Realizacja placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej Dolne Przedmieście 97 000,00 zł
8-OBB002 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia wokół Przedszkola Dolne Przedmieście 100 000,00 zł
9-OBB002 Budowa Parku Pamięci - renowacja muru przyszłego parku Górne Przedmieście 100 000,00 zł
9-OBB003 "Więcej ruchu dla maluchów" - realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej Górne Przedmieście 100 000,00 zł
10-OBB001 Rozbudowa placu zabaw Grunwaldzkie 90 000,00 zł
10-OBB002 Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej Grunwaldzkie 100 000,00 zł
10-OBB003 Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych Grunwaldzkie 100 000,00 zł
11-OBB001 Plac Zabaw "Orchidea" Hałcnów 100 000,00 zł
11-OBB002 Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego Hałcnów 100 000,00 zł
11-OBB003 Bezpieczny Hałcnów Hałcnów 98 500,00 zł
12-OBB001 Urokliwa Kamienica Kamienica 100 000,00 zł
12-OBB002 "Radosna Dzielnica" - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy domu kultury w Kamienicy Kamienica 90 000,00 zł
12-OBB003 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego Kamienica 100 000,00 zł
12-OBB004 Latający Uniwersytet Kamienica 5 500,00 zł
13-OBB001 Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 Karpackie 100 000,00 zł
14-OBB001 Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej Komorowice Krakowskie 100 000,00 zł
15-OBB001 Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy Gimnazjum nr 14 Komorowice Śląskie 80 000,00 zł
15-OBB002 Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 Komorowice Śląskie 40 000,00 zł
15-OBB003 Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie Komorowice Śląskie 10 000,00 zł
16-OBB002 Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika Kopernika 100 000,00 zł
17-OBB001 Remont chodników na Osiedlu Leszczyny przy blokach ul. Żywiecka nr 119, 121a i 123 Leszczyny 100 000,00 zł
17-OBB002 Przedszkolny plac zabaw dla Przedszkola nr 6 Leszczyny 82 000,00 zł
17-OBB003 Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń Leszczyny 100 000,00 zł
18-OBB003 Ciąg pieszy w centrum Lipnika Lipnik 100 000,00 zł
19-OBB001 Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I Mieszka I 100 000,00 zł
19-OBB003 Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej Mieszka I 50 000,00 zł
20-OBB001 Bezpieczeństwo przy Kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich Mikuszowice Krakowskie 100 000,00 zł
20-OBB002 Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola, Szkoły i PKS "Barbara" Mikuszowice Krakowskie 100 000,00 zł
21-OBB001 Miejsca parkingowe dla Osiedla Mikuszowice Śląskie 100 000,00 zł
21-OBB002 Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie Mikuszowice Śląskie 75 000,00 zł
22-OBB001 Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na Osiedlu Piastowskim Piastowskie 100 000,00 zł
22-OBB002 Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska na osiedlu Piastowskim poprzez wykonanie nowego ogrodzenia Piastowskie 42 000,00 zł
23-OBB001 Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej Polskich Skrzydeł 100 000,00 zł
24-OBB002 Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni integracyjnej - wykonanie alejki, montaż infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i zabawowej Słoneczne 90 000,00 zł
24-OBB003 Psia Łączka Słoneczne 75 000,00 zł
24-OBB004 Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier Podwórkowych Słoneczne 100 000,00 zł
25-OBB001 Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 wraz z doposażeniem ogrodu w urządzenia sportowe Stare Bielsko 100 000,00 zł
25-OBB002 Powstanie "Starobielskiej Orkiestry Dętej" oraz "Zespołu Mażoretek" Stare Bielsko 100 000,00 zł
25-OBB003 Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej Stare Bielsko 100 000,00 zł
25-OBB004 Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe Stare Bielsko 100 000,00 zł
26-OBB001 Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty Straconka 100 000,00 zł
27-OBB001 Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej Środmieście - Bielsko 7 000,00 zł
27-OBB002 Mini boisko i poszerzenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka Środmieście - Bielsko 93 000,00 zł
28-OBB001 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej Wapienica 100 000,00 zł
28-OBB002 Plac zabaw - kontynuacja projektu Fit-Park Wapienica 100 000,00 zł
28-OBB003 Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej Wapienica 100 000,00 zł
29-OBB001 Skwer Marzeń Wojska Polskiego 100 000,00 zł
29-OBB004 Bajkowy Plac Zabaw Wojska Polskiego 100 000,00 zł
30-OBB001 Zakup książek i wyposażenia dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany Złote Łany 17 000,00 zł
30-OBB002 Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany Złote Łany 100 000,00 zł

 

Projekty ogólnomiejskie (17)

 

IDNazwa projektuKwota
OBB001 Zakup zeskoku do skoku wzwyż dla bielskiego Orlika 6 000,00 zł
OBB002 Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych 237 000,00 zł
OBB004 "Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży 242 490,00 zł
OBB005 Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 425 000,00 zł
OBB006 Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej 215 000,00 zł
OBB007 Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych 452 000,00 zł
OBB010 Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka 500 000,00 zł
OBB011 Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej 500 000,00 zł
OBB013 Lotniczy Plac Zabaw 217 000,00 zł
OBB014 Biblioteka na miarę XXI wieku - projekt o tym, dlaczego warto Książnicę Beskidzką, filię Lipnik zaopatrzyć w nowości wydawnicze, książki z dużą czcionką, audiobooki oraz sprzęt multimedialny i biurowy 20 000,00 zł
OBB015 Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława 495 000,00 zł
OBB016 Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej 190 000,00 zł
OBB017 Czyste powietrze i oszczędne ogrzewanie 500 000,00 zł
OBB019 Budowa Parku Pamięci - Rewitalizacja Grobowca Rodziny Sennewaldt 90 000,00 zł
OBB022 Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9 340 000,00 zł
OBB023 Kupa wstydu w naszym mieście - stworzenie systemu sprzątania psich nieczystości 139 000,00 zł
OBB024 Organizacja wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" – wychowanie to zadanie 7 500,00 zł

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Lipcowe wyprzedaże garażowe
  2018-06-30

  Lipcowe wyprzedaże garażowe

  W lipcu w Bielsku-Białej odbędą się 2 wyprzedaże. Podajemy terminy oraz lokalizacje

  W Komorowicach będzie można wejść na kościelną wieżę
  2018-06-22

  W Komorowicach będzie można wejść na kościelną wieżę

  Parafia w Komorowicach oraz Stowarzyszenie Komorowice zapraszają na Dzień Otwarty komorowi...

  Podsumowanie dokonań w Domu Kultury w Olszówce
  2018-06-18

  Podsumowanie dokonań w Domu Kultury w Olszówce

  8 czerwca w DK w Olszówce miało miejsce podsumowanie dokonań zespołów: dziecięcego zespołu...

   Popularne Artykuły


   Auto na dachu, a gdzie kierowca?
   2018-07-17

   Auto na dachu, a gdzie kierowca?

   Obok wywróconego pojazdu stał nietrzeźwy mężczyzna twierdząc, że był pasażerem. Policjanci...

   Pendolino roztrzaskało auto
   2018-07-13

   Pendolino roztrzaskało auto

   Pendolino roztrzaskało auto na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Pszczynie. Opóźnione ...

   W nocy rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy!
   2018-07-19

   W nocy rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy!

   Rzeka Biała przekroczyła stan ostrzegawczy. 18 cm brakuje do stanu alarmowego!

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO